Vybrat sekci

LKFR - Frýdlant

Základní informaceKmitočtyPostupyDráhyKontaktySkrýt panel informací

LKFR - Frýdlant

StatutVeřejné vnitrostátní letiště
ProvozVFR den, výsadková činnost
ARP: 49° 35' 22" N, 18° 22' 45" E
1,5 km GEO 090° Frýdlant nad Ostravicí
ELEV: 1440 ft / 439 m
Okruh: 2420 ft / 737 m AMSL
Provozní doba15 APR - 15 OCT
SAT, SUN, HOL 0700 - 1400
jinak dle potřeby Aeroklubu Frýdlant nad Ostravicí nebo O/R 24 HR předem
Palivoletecký benzín AVGAS 100LL, automobilový benzín Natural 95
OlejTOTAL D 100
Hangárováníomezeně po předchozí dohodě s Aeroklubem Frýdlant nad Ostravicí
Servisv době provozu Aeroklubem Frýdlant nad Ostravicí
Ubytováníubytovna - 12 lůžek po předchozí dohodě
Restauracebufet v provozní době AD
Dopravavlak, taxi, bus
Frekvence
Frýdlant RADIO123,490
Důležité informace

Celní a pasové odbavení: NIL

Z důvodu snížení hlukového zatížení okolí letiště je začátek místního letového provozu, včetně provozu sportovních létajících zařízení, stanoven na 0800 (0700), ukončení v 1800 (1700). Mimo tuto dobu pouze nezbytně nutné přílety z prostoru mimo ATZ na AD a odlety z AD do prostoru mimo ATZ.

  Pokud to není nezbytně nutné, zejména za účelem vzletu a přistání, provádět jakoukoliv leteckou činnost v ATZ ve výšce nad 1000 ft/300 m AGL.

   V prostoru ATZ a jejím nejbližším okolí možný intenzívní provoz závěsných a padákových kluzáků.

    Západně od LKFR se nachází TMA II OSTRAVA s vertikálním rozsahem od 4000 ft AMSL do FL 95.

     Možnost výskytu nežádoucích osob, křižujících RWY 08/26, a to v oblasti prahu a předpolí RWY 08/26, dále je možný výskyt nežádoucích osob na jižním okraji pásu RWY. Vzlety, přistání a pojíždění nutno provádět se zvýšenou opatrností.

      RWY Magnetický směr Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
      08 084° 770 x 65 5700 kg / 0.4 MPa 770 800 770 770
      26 264° 770 x 65 5700 kg / 0.4 MPa 770 800 770 770
      Kontakty

      Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s.
      Lubno 191, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, telephone/fax +420 558 677 616,  info@akfrydlant.cz

      Radomír Foldyna - vedoucí letového provozu - telephone +420 777 000 494, telephone/fax +420 558 677 616,  info@akfrydlant.cz

      VOC
      ADC
      Zoom inZoom out

      1Pravidla a omezení místního letového provozu

      1.1Odstraňování sněhu z pohybových ploch není zajištěno.

      1.2Nepoužitelnost RWY po dlouhotrvajících deštích.

      1.3Letištní okruhy

      1.3.1Výška letu po okruhu je 2420 ft/737 m AMSL.

      1.4Další pravidla a omezení

      1.4.1V prostoru ATZ a jejím nejbližším okolí možný intenzívní provoz závěsných a padákových kluzáků.

      1.4.2Možnost výskytu nežádoucích osob, křižujících RWY 08/26, a to v oblasti prahu a předpolí RWY 08/26, dále je možný výskyt nežádoucích osob na jižním okraji pásu RWY. Vzlety, přistání a pojíždění nutno provádět se zvýšenou opatrností.

      1.4.3Vzlety kluzáků za navijákem se provádějí v glider stripu, přilehlému k severnímu okraji RWY.

      1.4.4Západně od LKFR se nachází TMA II OSTRAVA s vertikálním rozsahem od 4000 ft AMSL do FL 95.

      1.4.5Parkování letadel vždy podél jižního okraje pásu RWY dle pokynů dispečera Poskytování informací známému provozu. Letouny nutno odstavit tak, aby po spuštění motoru nedošlo k ofukování vrtulovým vírem prostoru stanoviště Poskytování informací známému provozu a vyhlídkové terasy pro návštěvníky u letištního bufetu. V prostoru hangáru letecké školy ultralehkých letadel nutno odstavovat jednotlivá sportovní létající zařízení (SLZ), v prostoru před hangárem sportovních létajících zařízení, popř. při jižním okraji pásu RWY tak, aby mezi okrajem RWY a odstavenými sportovními létajícími zařízeními zůstal volný pás pro pojíždění minimálně 30 m široký.

      1.4.6Výstraha - provoz RC modelů - modelářské letiště Lubno

      1.5Postupy pro omezení hluku

      1.5.1Z důvodu snížení hlukového zatížení okolí letiště je začátek místního letového provozu, včetně provozu sportovních létajících zařízení, stanoven na 0800 (0700), ukončení v 1800 (1700). Mimo tuto dobu pouze nezbytně nutné přílety z prostoru mimo ATZ na AD a odlety z AD do prostoru mimo ATZ.

      1.5.2Vzlet z dráhy 26

      1.5.2.1Varianta při jižním až západním větru:

      Po dosažení výšky 50 ft (15 m) nad nadmořskou výškou konce TORA provést levou zatáčku (směr Čeladná) o náklonu ne větším než 15°. Zatáčku zahájit vždy až za prahem dráhy, aby nedocházelo k přeletům zástavby situované jižně od prahu RWY 08.

      1.5.2.2Varianta při ostatních meteo situacích:

      Po dosažení výšky 50 ft (15 m) nad nadmořskou výškou konce TORA pravou zatáčkou o náklonu ne větším než 15° tak, aby letoun, pokud možno, nepřeletěl řeku Ostravici. Zatáčku dotočit do kursu cca 030° a pokračovat ve stoupání do cestovní hladiny.

      1.5.3Přistání všeobecně

      1.5.3.1Přistání provádět s výškovou rezervou tak, aby fáze letu přiblížení na přistání od třetí okruhové zatáčky byla provedena při použití co možná nejmenšího výkonu motoru a rozpočet proveden bez nutnosti dotahování se “na plynu” v malé výšce nad zastavěnými částmi města. Toto dodržovat zejména při přistání na dráhu 08.

      1.5.3.2Komunikaci v blízkosti prahu RWY 26 je nutné v rámci bezpečnosti přelétávat v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.

      1.5.4Let v ATZ

      Pokud to není nezbytně nutné, zejména za účelem vzletu a přistání, provádět jakoukoliv leteckou činnost v ATZ ve výšce nad 1000 ft/300 m AGL.

      1.5.5Žádný z těchto postupů nezbavuje pilota jeho povinnosti a práv, které pro něj plynou z obecně závazných předpisů. Bezpečné provedení letu je vždy na prvním místě.

      1.5.6Protihlukové postupy při aerovlekovém provozu z RWY 26

      Při aerovlekovém provozu jsou závazné publikované postupy.

      V případě, kdy s ohledem na typ vlečného letounu a vlečeného kluzáku, a dále s ohledem na aktuální meteo situaci nelze účinně a bezpečně dodržet protihlukové postupy, je nutno aerovlekový provoz z RWY 26 omezit na nezbytně nutné minimum (převleky apod.), případně neprovádět vůbec.

      1.6Provoz sportovních létajících zařízení a volných balonů povolen pouze po předchozím souhlasu provozovatele letiště.

      2Doplňující informace

      2.1Poskytování informací známému provozu pouze v českém jazyce.

      2.2Cena za Poskytování informací známému provozu na vyžádání mimo provozní dobu je 300 Kč/hod.

      2.3Mimo provozní dobu jsou přílety/odlety na/z LKFR povoleny jen po předchozí konzultaci s provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

      2.4Přílet/odlet letounů s celkovou délkou větší nebo rovnou 9 m nebo maximální šířkou trupu větší než 2 m je povolen pouze po dohodě s provozovatelem letiště (zajištění hasičské a záchranné služby).

      3Poplatky za použití letiště

      3.1Přistávací poplatky

      Sportovní létající zařízení 200,00
      Letadla do 1,5 tuny MTOW 200,00
      Letadla za každou další započatou tunu MTOW 100,00

      3.2Parkovací poplatky

      Každá další hodina 5,00

      První hodina zdarma

      Hangárování dle dohody s Aeroklubem Frýdlant n. Ostravicí

      3.3Poplatky za použití letiště cestujícími

      Cestující 50,00