SUP 25/22
Datum vydání: 16 NOV 22
Účinnost od: 16 NOV 22
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: X1174/22
Ruská invaze na Ukrajinu

1Všechna letadla vlastněna, pronajata, provozována nebo jinak ovládána občany Ruské federace a provozovatelé letadel, jež jsou držiteli Osvědčení leteckého provozovatele (AOC) vydaného úřady Ruské federace, nesmí letět na/z území České republiky nebo ho přelétávat s výjimkou letadel v nouzi nebo letu se zvláštním povolením Ministerstva dopravy České republiky.