4.Postupy pro nastavení odpovídače SSR

4.1Postupy pro piloty

Letadlo vybavené odpovídačem SSR musí mít za letu odpovídač v činnosti. Odpovídač SSR musí odpovídat na dotazy v módu A a C.

Piloti neřízených letů VFR vybavených odpovídačem SSR v Módu A a C musí nastavit kód 7000, pokud jim stanoviště ATS nepřidělilo jiný kód.

SSR kód přidělený stanovištěm ATS musí být letadlem udržován do ukončení letu nebo do příkazu stanoviště ATS ke změně nebo vypnutí.

Piloti letadel vybavených odpovídačem SSR v Módu S, majících schopnost identifikace letadla, musí na odpovídači nastavit identifikaci letadla.

Byl-li podán letový plán, musí nastavení přesně odpovídat identifikaci letadla, uvedené v poli 7 letového plánu.

Nebyl-li podán letový plán, vysílá se poznávací značka letadla (např. OKABC nebo OKUUA14).

4.1.1Kódy pro zvláštní účely

V případě stavu nouze nastavte kod kód 7700

V případě ztráty rádiového spojení nastavte kód 7600.

Poznámka: Za ztrátu spojení (RCF) při letu VFR je považován stav, kdy při letu v řízeném vzdušném prostoru třídy C nebo D není pilot přes veškeré pokusy schopen navázat spojení s příslušným stanovištěm ATC.

V případě protiprávního činu na palubě nastavte kód 7500, je-li to proveditelné.

4.2Vybavení letadel, provádějících lety VFR, odpovídačem SSR

4.2.1Vybavení odpovídačem SSR v Módu S s funkčností Elementary Surveillance (ELS)

Vybavení a provozování odpovídačů v Módu S s funkčností ELS je povinné pro lety VFR:

4.2.2Vybavení odpovídačem SSR v Módu A a C

VFR lety letící vně vzdušného prostoru určeného pro povinné vybavení a provozování Módu S, jak je uvedeno výše, musí být vybaveny odpovídačem SSR schopným odpovídat na dotazy v Módu A ve s hlášením tlakové nadmořské výšky v Módu C, jak je dále uvedeno:

  1. všechna motorová letadla a balóny provádějící lety VFR v a nad FL 60 nebo v a nad nadmořskou výškou 5000 ft (1500 m) AMSL, je-li převodní hladina 70,
  2. všechna letadla provádějící traťový let VFR v noci.

4.2.3Výjimky z požadavku na vybavení

Případné udělení výjimky z požadavku na vybavení odpovídačem SSR v módu S jsou pojednány v AIP ČR, subsekci GEN 1.5

Výjimku z povinnosti vybavení odpovídačem SSR v Módu A/C může s ohledem na provozní situaci povolit příslušné stanoviště ATC na základě žádosti posádky letadla předložené před vstupem do jeho prostoru zodpovědnosti.