SUP 26/22
Datum vydání: 16 NOV 22
Účinnost od: 16 NOV 22
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: X1248/22
Ruská invaze na Ukrajinu

Pokračující vojenská aktivita na Ukrajině a ve vzdušném prostoru podél ukrajinsko-ruské hranice ve FIR Moskva, použití široké škály pozemních a vzdušných bojových systémů představují vysoké riziko pro civilní lety provozované ve všech výškách a letových hladinách. Všichni provozovatelé a vlastníci letadel zapsaných v rejstřících v České republice nesmí vstupovat do oblastí uvedených v Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) vydávaným EASA, který je nezbytné průběžně sledovat. Před případným provozem ve vzdušném prostoru Moskva (UUWV) je nezbytné pro plánování letu přijmout dodatečná posouzení rizik.