7.Meteorologické služby

7.1Všeobecně

7.1.1Civilnímu letectví jsou ve FIR Praha poskytovány v rámci letecké meteorologické služby zejména:

  1. Výstražná služba pro FIR Praha.
  2. Letecké meteorologické zprávy METAR/SPECI a METREPORT/SPECIAL.
  3. Předpovědi dle Hl. 6 a Doplňku 5 předpisu L3
  4. Služby pro provozovatele a letové posádky dle Hl. 9 a Dopl. 8 předpisu L3 (letová dokumentace, briefing a de-briefing, konzultace aj.)

7.1.2Meteorologické informace lze obdržet na meteorologických služebnách nebo v rámci selfbriefingu na stránkách:  ibs.rlp.cz a také na stránkách  ČHMÚ.

Na těchto stránkách lze najít veškeré produkty vydávané OLM ČHMÚ (zprávy, předpovědi, výstrahy), dále také mapy význačného počasí, předpověď větru, teploty, tlaku, námrazy, družicové a radarové informace. Tyto informace jsou rovněž k dispozici na internetových stránkách:  http://meteo.rlp.cz

7.1.3Aktuální meteorologické informace ve formě zpráv METAR/SPECI a platných informací SIGMET pro FIR Praha jsou vysílány prostřednictvím nepřetržitého opakovaného rozhlasového vysílání VOLMET na kmitočtu 125,525 MHz a telephone 220 378 100.

7.2Odpovědnost za poskytování MET

7.2.1Letecké meteorologické služby na území České republiky poskytují následující organizace:

7.2.1.1Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 − Komořany
telephone 244 031 111
fax 241 760 689
 chmi@chmi.cz
identifikátor datové schránky: e37djs6

7.2.1.1.1Odbor letecké meteorologie

ČHMÚ zabezpečuje poskytování letecké meteorologické služby (LMS) prostřednictvím Odboru letecké meteorologie (OLM) ČHMÚ, který je odpovědný za její výkon na letištních meteorologických služebnách a leteckých meteorologických stanicích na letištích LKPR, LKMT, LKTB a LKKV.

Český hydrometeorologický ústav
Odbor letecké meteorologie ČHMÚ
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 − Komořany
telephone 244 032 231
fax 244 032 241
 bohumil.techlovsky@chmi.cz

7.2.1.2Aircraft Industries, a.s.

Letištní meteorologická služebna a letecká meteorologická stanice KUNOVICE
Na Záhonech 1177
686 04 Kunovice
telephone 572 817 630
 meteo@let.cz
 http://www.let.cz

7.2.1.3AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Letištní meteorologická služebna a letecká meteorologická stanice PRAHA/VODOCHODY
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Letecká meteorologická stanice letiště PRAHA/Vodochody
U letiště 374
250 70 Odolena Voda
telephone 255 762 609 Meteo−briefing
fax 255 763 216
 meteo@aero.cz
 http://www.aero.cz

7.2.1.4Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

Letecká meteorologická stanice České Budějovice
U Zimního stadionu 1952/2
370 01 České Budějovice
telephone 386 325 339 telephone 725 036 721
 twr@airport-cb.cz
 http://http://www.airport-cb.cz

7.2.1.5Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) zabezpečuje poskytování letecké meteorologické služby (LMS) na vojenských letištích a na letištích se společným vojenským a civilním provozem. VGHMÚř řídí letištní pracoviště leteckých meteorologických služeb s místní působností na letištích LKKB, LKPD, LKCV a LKNA.

Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Čs. odboje 676
518 16 Dobruška
telephone 973 247 511
fax 973 247 620

7.3Provozní kontakty

7.3.1Letecké meteorologické služebny:

Letiště BRNO/TUŘANY Letecká meteorologická služebna ČHMÚ telephone/fax 545 216 487
telephone 604 210 865
 lms.brno@chmi.cz
Letiště České Budějovice Letecká meteorologická stanice telephone 386 325 339
telephone 725 036 721
 twr@airport-cb.cz
Letiště KARLOVY VARY Letecká meteorologická stanice ČHMÚ telephone/fax 353 331 104
 lkkv@chmi.cz
Letiště KBELY Letecká meteorologická služebna a stanice telephone 973 207 172
telephone 973 207 168
fax 973 207 377
 METEO_LKKB1@army.cz
Letiště KUNOVICE Letecká meteorologická služebna telephone 572 817 630
 meteo@let.cz
Letiště OSTRAVA/MOŠNOV Letecká meteorologická stanice ČHMÚ telephone 597 471 131
602 558 465
 meteo.lkmt@chmi.cz
Letiště PARDUBICE Letecká meteorologická služebna a stanice telephone 973 333 177
telephone 973 333 176
fax 973 242 784
 METEO_LKPD@army.cz
Letiště PRAHA/RUZYNĚ Letecká meteorologická služebna ČHMÚ telephone/fax 220 372 140
telephone 220 372 141
telephone 220 372 143
telephone 220 372 144
 mwo.praha@chmi.cz
METEO samoobslužný brífink: ARO – budova TWR
Letiště PRAHA/VODOCHODY Letecká meteorologická stanice telephone 255 762 609
fax 255 763 216
 meteo@aero.cz