4.Symboly

4.1Vysvětlivky k symbolům

Statut Statut Statute
Provozní použitelnost Provozní použitelnost Operational availability
Kmitočty Kmitočty Frequencies
Důležité informace Důležité informace Important information
Kontakty Kontakty Contacts
Provozní doba Provozní doba Operational hours
Druhy paliv Druhy paliv Fuel grades
Druhy olejů Druhy olejů Oil grades
Hangárování Hangárování Hangar space
Opravy Opravy Repairs
Ubytování Ubytování Accommodation
Restaurace Restaurace Restaurants
Doprava Doprava Transport

4.2Mapové značky

4.2.1Letiště

4.2.1.1VFRC mapy

Letiště, na kterém se provádějí přístrojové přibližovací postupy Letiště, na kterém se provádějí přístrojové přibližovací postupy The aerodrome with instrument approach procedures
Ostatní letiště Ostatní letiště Other aerodromes

4.2.1.2Ostatní mapy

Mezinárodní letiště s civilním provozem Mezinárodní letiště s civilním provozem International civil AD
Vojenské letiště Vojenské letiště Military AD
Vojenské letiště s mezinárodním civilním provozem Vojenské letiště s mezinárodním civilním provozem Military AD with international civil operation
Vnitrostátní letiště s civilním provozem Vnitrostátní letiště s civilním provozem Domestic AD with civil operation
SLZ plocha SLZ plocha SLZ field
Zpevněná dráha Zpevněná dráha Paved RWY
Nezpevněná dráha Nezpevněná dráha Unpaved RWY

4.2.1.3Letištní mapy

Zpevněná dráha Zpevněná dráha Hard surface RWY
Nezpevněná dráha Nezpevněná dráha Unpaved RWY
Dojezdová dráha Dojezdová dráha Stopway
Pojezdové dráhy Pojezdové dráhy Taxiways
Odbavovací (parkovací) plochy Odbavovací (parkovací) plochy Apron (parking areas)
Prostor dotyku a odpoutání vrtulníku Prostor dotyku a odpoutání vrtulníku Touchdown and lift-off area
Vyčkávací místo RWY CAT II/III Vyčkávací místo RWY CAT II/III Runway holding point CAT II/III
Vyčkávací místo RWY Vyčkávací místo RWY Runway holding point
Mezilehlé vyčkávací místo osvětlené Mezilehlé vyčkávací místo osvětlené Intermediate holding position lighted
Příčka zastavení - jednosměrná Příčka zastavení - jednosměrná Stop bar unidirectional
Příčka zastavení - obousměrná Příčka zastavení - obousměrná Stop bar bi-directional

4.2.2Letištní zařízení a světla

Vztažný bod letiště Vztažný bod letiště Aerodrome reference point
Pozorovatelna dráhové dohlednosti Pozorovatelna dráhové dohlednosti Runway Visual Range observation site
Meteorologická zařízení Meteorologická zařízení Meteorology facilities
Světelné návěstidlo Světelné návěstidlo Omnidirectional light
Překážkové světlo Překážkové světlo Obstruction light
Zábleskové světlo Zábleskové světlo Condenser discharge light
Krátké příčky, návěstidla dotykového pásma Krátké příčky, návěstidla dotykového pásma Barette, Touchdown zone lights
Vizuální sestupová soustava Vizuální sestupová soustava VASIS, PAPI
Ukazatel směru přistání Ukazatel směru přistání Landing direction indicator
Návěstní plocha Návěstní plocha Signal area
Ukazatel směru větru (neosvětlený) Ukazatel směru větru (neosvětlený) Wind direction indicator (unlighted)
Ukazatel směru větru (osvětlený) Ukazatel směru větru (osvětlený) Wind direction indicator (lighted)
Letištní řídící věž Letištní řídící věž Control tower
Antény zařízení ILS LOC Antény zařízení ILS LOC Antenna facility ILS LOC

4.2.3Radiová zařízení

Nesměrový radiomaják (NDB) Nesměrový radiomaják (NDB) Non-directional radio beacon (NDB)
Kurzový maják ILS (LOC) Kurzový maják ILS (LOC) Localizer (LOC)
Měřič vzdálenosti (DME) Měřič vzdálenosti (DME) Distance measuring equipment (DME)
Sdružená zařízení VOR a DME (VOR/DME) Sdružená zařízení VOR a DME (VOR/DME) Collocated VOR and DME (VOR/DME)

4.2.4Výškové překážky

Hrady, zámky, zříceniny Hrady, zámky, zříceniny Castles, chateaux, ruins
Kostely, kláštery, mešity, rozhledny a věžovité stavby (jednotlivé, skupinové) Kostely, kláštery, mešity, rozhledny a věžovité stavby (jednotlivé, skupinové) Churches, monasteries, mosques, observatories and lower buildings (single, group)
Stožáry, vysílače, převaděče (jednotlivé, skupinové) Stožáry, vysílače, převaděče (jednotlivé, skupinové) Masts, transceivers, transmitters (single, group)
Komíny, větrné elektrárny (jednotlivé, skupinové) Komíny, větrné elektrárny (jednotlivé, skupinové) Chimneys, wind power plants (single, group)
Nadmořská výška vrcholu překážky ve stopách Nadmořská výška vrcholu překážky ve stopách Elevation of top (AMSL) of obstacle in feet
Výška překážky ve stopách Výška překážky ve stopách Height of obstacle (AGL) in feet

4.2.5Letové provozní služby

Hranice letové informační oblasti (FIR) Hranice letové informační oblasti (FIR) Flight Information Region (FIR)
Státní hranice Státní hranice Boundary
Řízená oblast (CTA) Řízená oblast (CTA) Control Area (CTA)
Koncová řízená oblast (TMA) Koncová řízená oblast (TMA) Terminal Control Area (TMA)
Oblast s povinným rádiovým spojením (RMZ) Oblast s povinným rádiovým spojením (RMZ) Radio mandatory zone (RMZ)
Řízený okrsek (CTR) Řízený okrsek (CTR) Control Zone (CTR)
Letištní provozní zóna (ATZ) Letištní provozní zóna (ATZ) Aerodrome traffic zone (ATZ)
Sektory Sektory Sectors
Zakázané prostory (P) Zakázané prostory (P) Prohibited areas (P)
Omezené prostory (R) Omezené prostory (R) Restricted areas (R)
Nebezpečné prostory (D) Nebezpečné prostory (D) Danger areas (D)
Dočasně vyhrazené prostory (TSA) Dočasně vyhrazené prostory (TSA) Temporary Segregated Area (TSA)
Dočasně rezervované prostory (TRA) Dočasně rezervované prostory (TRA) Temporary Reserved Area (TRA)
Dočasně rezervované prostory určené pro provoz všeobecného letectví (TRA GA) Dočasně rezervované prostory určené pro provoz všeobecného letectví (TRA GA) Temporary Reserved Areas designated for operations of general aviation (TRA GA)
VFR příletové a odletové tratě VFR příletové a odletové tratě VFR arrival and departure routes
Vyčkávání Vyčkávání Holding

4.2.6VFR hlásné body

Hlásný bod povinný (FLY-BY) Hlásný bod povinný (FLY-BY) Reporting point compulsory (FLY-BY)
Hlásný bod na vyžádání (FLY-BY) Hlásný bod na vyžádání (FLY-BY) Reporting point on request (FLY-BY)

4.2.7Topografické mapy (VOC, VFRC)

Geodetické body Geodetické body Geodetic points
Města a vesnice Města a vesnice Towns and villages
Budovy, pevnosti, hrady, zámky, kostely Budovy, pevnosti, hrady, zámky, kostely Buildings, citadels, castles, churches
Průmyslové a jiné topografické objekty Průmyslové a jiné topografické objekty Industrial and other topographic objects
Státní hranice Státní hranice Boundary
Drážní komunikace Drážní komunikace Railroads
Pozemní komunikace Pozemní komunikace Highways and roads
Potrubní komunikace Potrubní komunikace Pipelines
Křížení komunikací, mosty, přívozy a brody Křížení komunikací, mosty, přívozy a brody Roads crossing, bridges, ferries, fords
Vodstvo Vodstvo Hydrography
Plavební komory Plavební komory Lock chambers
Hráze Hráze Dams
Terénní reliéf Terénní reliéf Terrain relief
Rostlinný půdní kryt Rostlinný půdní kryt Vegetation and soil cover