1.Letiště a plochy SLZ - úvod

1.1Letiště

1.1.1Pro účely VFR příručky ČR se letištěm míní územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům letadel s tím souvisejícím, a splňující podmínky pro letiště, stanovené zákonem č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a požadavky předpisu L14 (ICAO ANNEX 14). Pro použití neveřejných letišť/heliportů se musí získat souhlas provozovatele letiště.

Poznámka: O stanovení druhu letiště (viz AIP ČR, AD 1.4) a jeho změně rozhoduje, evidenci letišť vede, povolení provozovat letiště vydává, provozní způsobilost schvaluje a dodržování podmínek jejího schválení dozoruje ÚCL ČR.

1.2Plochy SLZ

1.2.1Plochy SLZ slouží pro vzlety a přistání SLZ. Jejich případné použití letadly je výhradně na zodpovědnosti velitele letadla, přičemž je nutno brát v úvahu, že tyto plochy nemusí splňovat požadavky předpisu L 14 (ICAO ANNEX 14). Pro využití neveřejných ploch musí velitelé SLZ či letadla získat souhlas provozovatele plochy.

Poznámka 1: Podmínky pro užívání SLZ ploch stanovuje, plochy registruje, evidenci registrovaných ploch vede, jejich provozní řády a způsobilost registrovaných ploch schvaluje LAA.

Poznámka 2: VFR příručka ČR neobsahuje informace o všech plochách SLZ. Uvedeny jsou pouze ty plochy, registrované LAA ČR, které LAA ČR vyhodnotila jako využitelné pro běžný provoz a s jejichž zveřejněním provozovatel souhlasí.

Poznámka 3: Plochy SLZ obvykle nemají ICAO směrovací značku místa (ICAO Doc 7910), proto se v rámci ČR pro jejich identifikaci zvolila šestipísmenná značka, skládající se z LK (ICAO směrovací značka ČR) a 4 písmen z názvu plochy. Tyto kódy není možné používat v letovém plánu. Při uvádění SLZ ploch se šestipísmenným identifikátorem v letovém plánu je nutno postupovat jako v případě letišť, které nemají přidělenu směrovací značku místa (viz VFR-ENR-5).