Vybrat sekci

LKPO - Přerov

Základní informaceKmitočtyPostupyDráhyKontaktySkrýt panel informací

LKPO - Přerov

StatutVeřejné vnitrostátní letiště / Neveřejné mezinárodní letiště
ProvozVFR den, VFR noc (pouze pro vrtulníky)
ARP: 49° 25' 33" N, 17° 24' 17" E
4,5 km SW od centra města
ELEV: 676 ft / 206 m
Okruh: 1640 ft / 500 m AMSL
Provozní doba1 APR - 31 MAY: 0700-1600 UTC,
1 JUN - 30 SEP: 0800-1700 UTC,
1 OCT - 31 OCT: 0700-1600 UTC,
jinak O/R 24 HR předem.
V případě příletů/odletů mimo schengenský prostor 48 HR O/R ve dnech pracovního klidu.
PalivoJET A-1 (NATO F-34), AVGAS LL 100, mimo provozní dobu na vyžádání 24 HR předem
OlejShell W100, Shell mineral, Aeroshell 100, W15W50, TOTAL 100, D100
HangárováníOmezeně
ServisL-410, L-200, Z-42, Z-43, Z-142, Z-143, Z-242, Z-126 až Z-726, ZLIN 50 series, Bucker Bu 131/Aero C-104/C.A.S.A. 1.131./T-131PA, Bucker Bu 133/T-133PA, Bucker Bu 181/Z 181/Z 281/Z 381, CESSNA Single Engine Piston Series, CIRRUS SR20, SR22, SR22T, Pilatus P.2-05/06, XtremeAir XA41 a XA42, na vyžádání 24HR předem
UbytováníHotely Přerov, Olomouc, Prostějov, Zlín
RestauraceObce Přerov, Olomouc
DopravaTaxi
Frekvence
PŘEROV RADIO127,780
Důležité informace

Celní a pasové odbavení: Celní odbavení: Na písemné vyžádání 24 HR předem. Pasové odbavení: Na písemné vyžádání 24 HR předem, 48 HR předem ve dnech pracovního klidu.

S výjimkou vzletu a přistání provádět lety v celém prostoru ATZ Přerov ve výšce minimálně 1640 ft / 500 m AMSL.

  Lety nad městem Přerov provádět pouze ve výjimečných případech ve výšce minimálně 2400 ft / 730 m AMSL.

   Paralelní provoz (souběžný vzlet nebo přistání) na RWY 06/24 (beton) a RWY 05/23 (tráva) není možný.

    RWY Magnetický směr Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
    06 062° 2500 x 60 PCN 24/R/D/W/T 2500 2560 2500 2500
    24 242° 2500 x 60 PCN 24/R/D/W/T 2500 2560 2500 2500
    05 062° 840 x 30 5700 kg / 0,7 MPa 840 870 840 840
    23 242° 840 x 30 5700 kg / 0,7 MPa 840 870 840 840
    Kontakty

    LOM PRAHA s.p.
    letiště Přerov, Na Letišti 406/147, 750 02 Bochoř

    Stanoviště RADIO - telephone +420 580 580 160 *, telephone +420 702 206 754 *,  provoz.lkpo@lompraha.cz (* pouze v provozní době)

    Ing. Monika Vaculíková (vedoucí pro civilní letectví) - telephone +420 702 209 592,  monika.vaculikova@lompraha.cz

    VOC
    ADC
    Zoom inZoom out

    1Pravidla a omezení místního letového provozu

    1.1Letiště Přerov (LKPO) je mezinárodní neveřejné letiště a vnitrostátní veřejné letiště. Pro všechny přílety a odlety včetně letištních letů, prováděných mimo provozní dobu, je třeba obdržet písemné povolení provozovatele letiště. Mezinárodní let žádat vždy písemně 24 HR předem (v provozní době i mimo provozní dobu). V případě příletů a odletů mimo schengenský prostor ve dnech pracovního klidu žádat písemně 48 HR předem. Písemné žádosti o povolení zasílat na e-mail  provoz.lkpo@lompraha.cz 24 HR předem (Viz:  http://www.prerov-airport.cz).

    Žádost musí obsahovat:

    1. typ letadla
    2. registrační značku
    3. název a adresu provozovatele
    4. datum a čas příletu
    5. datum a čas odletu
    6. účel letu
    7. MTOW
    8. max. rozpětí
    9. počet členů posádky a cestujících

    1.2Odstraňování sněhu z pohybových ploch v omezené míře na vyžádání.

    1.3S výjimkou vzletu a přistání provádět lety v celém prostoru ATZ Přerov ve výšce minimálně 1640 ft / 500 m AMSL.

    1.4Lety nad městem Přerov provádět pouze ve výjimečných případech ve výšce minimálně 2400 ft / 730 m AMSL.

    1.5Lety po okruhu

    1.5.1Pro motorové letouny ve výšce 1640 ft / 500 m AMSL, letištní okruhy na sever:

    Paralelní provoz (souběžný vzlet nebo přistání) na RWY 06/24 (beton) a RWY 05/23 (tráva) není možný.

    1.5.2Pro vrtulníky, letištní okruhy na jih:

    Z heliportů je možný současný vzlet z H1 a H3 nebo z H1, H2 a H3 samostatně. Provoz na RWY 06/24, 05/23 s H je nezávislý s ohledem na provoz vrtulníků. Při používání heliportů H1, H2 a H3 používat TWY B s ohledem na provoz vrtulníků.

    1.5.3Přílet a zařazení do okruhu provést tečnou ve výšce stanovené stanovištěm Poskytování informací známému provozu. V případě, že výška letu letadla je menší než výška okruhu, je možné provést přílet v menší výšce nebo provést přímé přiblížení na přistání, ale jen se souhlasem stanoviště Poskytování informací známému provozu.

    1.5.4Zvýšení požární kategorie na vyžádání 24 HR předem v provozní době letiště, ve dnech pracovního klidu 48 HR předem.

    1.5.5Provoz proudových letounů povolen za podmínek schválených provozovatelem letiště.

    1.6Heliporty H1, H2 a H3

    2Doplňující informace

    2.1Poskytování informací známému provozu v českém i anglickém jazyce. Handling na vyžádání.

    2.2Letiště je vybaveno PAPI pro RWY 06/24.

    3Poplatky za použití letiště

    Všechny uvedené sazby jsou bez DPH.

    3.1Přistávací poplatky

    Ultralehký letoun 100,00
    Letadlo do MTOW 1 t 150,00
    Letadlo do MTOW 2 t 250,00
    Letadlo nad MTOW 2 t (za každou započatou tunu MTOW) 200,00
    Vrtulník na heliport (H1 - 3) do MTOW 1 t 200,00
    Vrtulník na heliport (H1 - 3) do MTOW 2 t 400,00
    Vrtulník na heliport (H1 - 3) nad MTOW 2 t (za každou započatou tunu MTOW) 400,00

    Jednorázový poplatek je poplatek za 1 přistání na LKPO (vztahuje se na beton i trávu). Poplatek se rozděluje podle typu a tonáže letadla.

    3.2Parkovací poplatky

    Parkování letadla - do MTOW 2 t za každý den (první dvě hodiny zdarma) 720,00
    Parkování letadla - nad MTOW 2 t za každý den (první dvě hodiny zdarma) 1500,00
    Parkování letadla v hangáru - do MTOW 2 t za každý den 1200,00
    Parkování letadla v hangáru - nad MTOW 2 t za každý den 2400,00

    Výše uvedené ceny parkování na odstavných plochách platí pouze pro parkování do 3 dnů. Cena dlouhodobého parkování bude stanovena na základě smluvního vztahu.

    3.3Poplatky za použití letiště cestujícími

    Celní a pasové odbavení osádek a cestujících při letu mimo území EU a Schengenský prostor (za osobu) 250,00

    3.4Ostatní

    Další poplatky a služby jsou uvedeny v platném ceníku na webových stránkách  http://www.prerov-airport.cz.

    Pokud provozovatel letadla neuhradí letištní přistávací poplatky a ostatní poplatky ve stanoveném termínu splatnosti a sjednané výši, je povinen zaplatit provozovateli letiště smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.