Vybrat sekci

LKSU - Šumperk

Základní informaceKmitočtyPostupyDráhyKontaktySkrýt panel informací

LKSU - Šumperk

StatutVeřejné vnitrostátní letiště
ProvozVFR den, výsadková činnost
ARP: 49° 57' 38" N, 17° 01' 04" E
3,3 km E Šumperk
ELEV: 1099 ft / 335 m
Okruh: 2100 ft / 640 m AMSL
Provozní doba15 APR - 30 OCT
SAT, SUN, HOL 0700 - 1400
jinak O/R
PalivoNATURAL 95, AVGAS 100
OlejSHELL W 100
HangárováníO/R, omezeně
ServisO/R, omezeně
Ubytovánína letišti 25 osob od 1 APR - 30 OCT
Restaurace1 APR - 30 OCT
Dopravabus - směr Hraběšice, taxi
Frekvence
Šumperk RADIO122,605
Důležité informace

Celní a pasové odbavení: NIL

RWY 24 je pouze jednosměrná, okruhy pravé. Nouzově lze pro přistání použít RWY 06.

  V případě provozu na RWY 18/36 může být před prahem RWY 24 provoz leteckých modelářů.

   RWY Magnetický směr Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
   18 180° 680 x 18 5700 kg / 0.4 MPa 680 710 680 680
   36 000° 680 x 18 5700 kg / 0.4 MPa 680 710 680 680
   24 235° 700 x 90 5700 kg / 0.4 MPa 700 730 700 700
   06 055° 700 x 90 5700 kg / 0.4 MPa 700
   Kontakty

   Aeroklub Šumperk z.s.
   Nový Malín 524, 788 03 Nový Malín, telephone +420 583 212 067,  info@aeroklub-sumperk.cz,  http://www.aeroklub-sumperk.cz

   Dušan Sýs (vedoucí letového provozu) - telephone +420 777 619 394, EN

   Jan Vlček - telephone +420 732 849 873, EN

   Pavel Kundrata - telephone +420 604 516 079

   VOC
   ADC
   Zoom inZoom out

   1Pravidla a omezení místního letového provozu

   1.1Příletové a odletové body nejsou stanoveny.

   1.2Letiště je použitelné celoročně, v zimním období není zajištěno odklízení sněhu.

   1.3RWY 24 je pouze jednosměrná, okruhy pravé. Nouzově lze pro přistání použít RWY 06.

   1.4V případě provozu na RWY 18/36 může být před prahem RWY 24 provoz leteckých modelářů.

   1.5RWY 18/36 zpevněna zatravňovacími dlaždicemi. Standardní značení RWY doplněno o C/L.

   1.6Postupy pro omezení hluku

   Z důvodu omezení hluku jsou pro všechna motorová letadla stanovena následující pravidla:

   1.6.1Výška letu po okruhu pro všechny RWY je 2100 ft / 640 m AMSL.

   1.6.2Omezení pro let po okruhu:

   1.6.2.1RWY 18

   Co nejdříve po vzletu, v bezpečné výšce, točit 1. zatáčku doleva tak, aby nedocházelo k přelétávání obytných částí obce Nový Malín. 2. zatáčku točit tak, aby nedošlo k přelétávání obytných částí obce Nový Malín.

   1.6.2.2RWY 24

   Co nejdříve po vzletu, v bezpečné výšce, točit 15° doprava tak, aby trať letu byla mezi městem Šumperk a obcí Nový Malín. Dále vzhledem k výšce pokračovat jihovýchodně od města Šumperk. 1. zatáčku točit ve výšce minimálně 150 m AGL.

   1.6.2.3RWY 36

   Po vzletu až do 1. zatáčky pokračovat východně obce Vikýřovice tak, aby nedocházelo k přelétávání obytných částí v malé výšce ale zároveň s ohledem na stoupající terén východně od této obce, aby byla dodržena bezpečná výška nad terénem a vedením vysokého napětí. 1. zatáčku točit minimálně 150 m AGL.

   1.7Komunikace v blízkosti prahu RWY 18 musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.

   2Doplňující informace

   2.1Mimo provozní dobu jsou přílety na letiště povoleny jen po předchozí konzultaci s provozovatelem letiště (ověření provozuschopnosti pohybových ploch).

   3Poplatky za použití letiště

   3.1Přistávací poplatky

   Za tunu MTOW 50,00

   3.2Parkovací poplatky

   Za hodinu a tunu MTOW 3,50

   První 2,5 hodiny zdarma

   3.3Poplatky za použití letiště cestujícími

   NIL