Vybrat sekci

LKLT - Letňany

Základní informaceKmitočtyPostupyDráhyKontaktySkrýt panel informací

LKLT - Letňany

StatutVeřejné vnitrostátní letiště / Neveřejné mezinárodní letiště
ProvozVFR den
ARP: 50° 07' 53" N, 14° 31' 32" E
7 km NE Praha - centrum
ELEV: 912 ft / 278 m
Okruh: 1900 ft / 580 m AMSL
Provozní doba01 MAY - 01 OCT
MON-SUN: 0700 - 1700 UTC
02 OCT - 30 APR
MON-SUN: 0800 - 1600 UTC
jinak O/R HO
Dále viz "Doplňující informace."
PalivoAVGAS 100 LL, Natural BA 95 MOGAS, JET-A1
OlejTOTAL 100 D, TOTAL 100 W 50
HangárováníO/R
ServisNIL
Ubytováníhotely Praha
RestauraceObčerstvení na letišti
Dopravastanice metra trasa C - Letňany, autobusy městské hromadné dopravy
Frekvence
Letňany RADIO120,335
Důležité informace

Celní a pasové odbavení: O/R (písemně, e-mail, fax),
MON - FRI 24 HR předem, jinak 48 HR předem. Formulář žádosti u provozovatele letiště, nebo na internetových stránkách letiště

Prahy RWY 05L a 05R jsou posunuty za účelovou komunikaci. Komunikace musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.

  Paralelní provoz na RWY 05L/23R nebo RWY 05R/23L je striktně zakázán.

   RWY Magnetický směr Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
   05L 046° 860 x 23 5700 kg / 0.4 MPa 1000 1030 1030 860
   23R 226° 860 x 23 5700 kg / 0.4 MPa 860 1000 1000 860
   05R 051° 800 x 25 5700 kg / 0.4 MPa 920 950 920 800
   23L 231° 800 x 25 5700 kg / 0.4 MPa 800 920 800 800
   Kontakty

   Letiště Praha Letňany, s.r.o.
   Hůlkova 1075/35, 197 00 Praha 9,  info@letnany-airport.cz

   Stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany - telephone +420 286 581 340

   Ing. Robert Speychal (ředitel letiště) -  info@letnany-airport.cz

   Vedoucí stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany - telephone +420 725 912 020,  info@letnany-airport.cz

   Handling - telephone +420 702 185 744

   VOC
   ADC
   Zoom inZoom out

   1Pravidla a omezení místního letového provozu

   1.1Všeobecně

   1.1.1Všichni uživatelé LKLT jsou před jeho využitím povinni se seznámit s letištním řádem LKLT, který je v aktuální podobě k dispozici na webových stránkách www.letnany-airport.cz.

   1.1.2Letištní provozní zóna (ATZ) není zřízena. Letiště LKLT leží v MCTR Kbely a let po okruhu zasahuje do CTR Ruzyně.

   1.1.3Jsou zřízeny prostory TRA GA TRAPRLT1 (Letňany 1N) a TRAKBLT1 (Letňany 1S) viz. AIP ČR, ENR 5.5.5. Informace o aktivaci a rozsahu využívání TRA GA lze získat telefonicky nebo na provozním kmitočtu APP Praha, TWR Ruzyně, MAPP/MTWR Kbely, stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany nebo FIC Praha.

   1.1.4Pokud je předmětný prostor TRA GA aktivován, aplikují se v něm podmínky a pravidla vzdušného prostoru třídy G. Prostory TRA GA jsou zároveň oblastí s povinným radiovým spojením (RMZ).

   1.1.5Mimo provozní dobu stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany se aplikují postupy pro VFR lety jako na/z letiště Kbely, a to za stálého obousměrného spojení s MTWR Kbely. Trať příletu/odletu je předmětem letového povolení ATS Kbely. Viz AIP ČR, Vol. II, AD 2, letiště Kbely, postupy pro VFR lety.

   1.1.6V provozní době stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany a za současné aktivace TRA GA Letňany 1N a Letňany 1S se aplikují lety po okruhu, na který navazuje přímý let na/z bod MIKE, a to vždy podle instrukcí stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany.

   1.1.7Piloti jsou žádáni, aby striktně dodržovali trajektorii letu po okruhu a maximální stanovenou výšku - viz VFR-AD-LKLT-VOC.

   1.1.8Prahy RWY 05L a 05R jsou posunuty za účelovou komunikaci. Komunikace musí být při vzletu a přistání přelétávána v minimální výšce 15 m od nejnižší části letadla nebo vlečeného předmětu.

   1.1.9Piloti letící podle FPL jsou povinni si vyžádat aktivaci / ukončení platnosti FPL prostřednictvím stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany nebo mimo provozní dobu stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany prostřednictvím MTWR Kbely.

   1.1.10Provozovatel letiště zajišťuje požární a záchrannou službu pro kategorii letiště 2B. Nezajišťuje úroveň požární kategorie 3 a vyšší ani na vyžádání.

   1.1.11Provozovatel letiště nezajišťuje provádění bezpečnostních kontrol cestujících, zavazadel a letadel.

   1.2Postupy pro omezení hluku

   1.2.1Přelety obcí Čakovice, Kbely, Miškovice, Vinoř, Satalice, Horní Počernice a sídliště Prosek, motorovými letouny, vrtulníky a sportovními létajícími zařízeními, nejsou povoleny, pokud to není nutné z provozních a bezpečnostních důvodů.

   1.2.2Velitelé letadel jsou povinni zahájit vzlet od prahu příslušné dráhy.

   1.2.3Po vzletu stoupat maximálním gradientem při zachování letové bezpečnosti.

   1.2.4Motorové zkoušky, které nesouvisí s procedurou příslušného odletu, jsou v době 1700-0800 místního času zakázány.

   1.3Letové postupy

   1.3.1Všeobecně

   1.3.1.1Lety v aktivních prostorech TRA GA Letňany 1N a Letňany 1S jsou možné pouze za obousměrného rádiového spojení na kmitočtovém kanálu 120,335 Letňany RADIO, mimo provozní dobu stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany v MCTR Kbely na kanálu MTWR Kbely 120,880 (záloha 134,730).

   1.3.1.2Pro přílety a odlety do/z TRA GA jsou stanoveny následující vstupní a výstupní body totožné s VFR body do/z MCTR Kbely:

   VFR vstupní a výstupní body do/z MCTR Kbely
   Označení Poloha (objekt) Souřadnice
   MIKE NE Stará Boleslav (křížení železnice a dálnice) 50 12 27 N 014 41 47 E
   LIMA S Lysá nad Labem (silniční most přes řeku) 50 10 38 N 014 51 19 E
   UNIFORM E Úvaly (osamělá čerpací stanice) 50 04 18 N 014 46 24 E
   ROMEO SW Říčany (mimoúrovňová křižovatka dálnic) 49 58 51 N 014 36 22 E

   1.3.1.3Velitelé letadel vstupujících do MCTR Kbely jsou povinni udržovat výšku 1000 ft/300 m AGL, maximálně však 2000 ft AMSL není-li ATS Kbely stanoveno jinak.

   1.3.1.4Všechny přílety a odlety do prostorů TRA GA Letňany 1N a Letňany 1S jsou povoleny pouze přes koordinační body MIKE, LIMA, UNIFORM, ROMEO, které jsou publikovány v AIP ČR. Pro vstup do MCTR Kbely postupují posádky dle informací uvedených v AIP. Přílety letadel se řídí instrukcemi MAPP/MTWR Kbely.

   1.3.1.5Trajektorie přímých letů přes body LIMA, UNIFORM, ROMEO podléhá letovému povolení vydanému MTWR Kbely.

   1.3.1.6Velitelé letadel jsou žádáni, aby dodržovali postupy pro omezení hluku.

   1.3.1.7Křižování osy RWY 06/24 LKKB povoleno pouze se souhlasem MTWR Kbely.

   1.3.1.8Při absenci vybavení letadla letadlovou radiostanicí s dělením 8,33 KHz nesmí posádka takového letadla vstoupit do TRA GA Letňany 1N a Letňany 1S, jsou-li aktivovány.

   1.3.2Přílety

   1.3.2.1Všechny přílety do prostoru TRA GA jsou povoleny pouze přes koordinační body MIKE, LIMA, UNIFORM, ROMEO, které jsou publikovány v AIP ČR. Pro vstup do MCTR Kbely postupují posádky dle informací uvedených v AIP. Přílety letadel se řídí instrukcemi MAPP/MTWR Kbely. Separace mezi jednotlivými přílety bude stanovena dle hustoty provozu v MCTR/MTMA Kbely.

   1.3.2.2Přiblížení a přistání vrtulníků musí být provedeno na dráhu v používání. Pojíždění za letu a parkování na vyznačeném místě dle pokynů stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany.

   1.3.3Odlety

   1.3.3.1Odlety bez koordinace s MAPP/MTWR Kbely jsou povoleny pouze na bod MIKE pravým okruhem a z 3. okruhové zatáčky ve výšce maximálně 2000 ft AMSL. Po dosažení severního okraje obce Vinoř přechod na kmitočtový kanál MTWR Kbely (120,880, 134,730 (záložní)) a podle pokynů pokračovat na požadovaný koordinační bod. Odlety na koordinační body LIMA, UNIFORM a ROMEO přímo po vzletu nebo z kterékoli vhodné polohy na okruhu, jsou možné po koordinaci stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany s MAPP/MTWR Kbely. Bez předchozí koordinace budou odlety probíhat s 3 minutovými rozestupy. Maximální výška letu je 2000 ft AMSL, pokud MAPP/MTWR Kbely nestanoví jinak.

   1.3.3.2V případě výcvikového létání, VIP postupů na letišti LKKB nebo nouzového provozu mohou být odlety z TRA GA dále omezeny nebo zakázány.

   1.3.3.3Vzlety vrtulníků musí být prováděny z dráhy v používání. Pojíždění za letu dle pokynů stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany.

   1.3.3.4Velitelé letadel jsou povinni oznámit nahození motoru před začátkem pojíždění z důvodu zajištění bezpečnosti při možném provádění výsadkové činnosti.

   1.3.4Lety mimo provozní dobu stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany

   1.3.4.1Před publikovanou provozní dobou a po publikované provozní době stanoviště Letňany jsou povoleny odlety a přílety pouze na základě podané a následně provozovatelem letiště schválené žádosti na e-mailovou adresu  info@letnany-airport.cz, zaslané nejméně 12 hodin předem. Podání žádosti o přílet i odlet mimo provozní dobu letiště musí být učiněno v provozní době. Přistání (kromě nouzových a bezpečnostních) bez příslušného povolení mimo provozní dobu je považováno za porušení letištního řádu, který je k dispozici na webových stránkách  http://www.letnany-airport.cz. Mimo provozní dobu je areál letiště pro nesmluvní uživatele uzavřen.

   1.3.4.2Přílet/odlet mimo provozní dobu stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany je považován za let z neobsazené plochy.

   1.3.4.3V případě příletu od bodu MIKE na RWY 05L/R oznámit MTWR Kbely předem narušení CTR Ruzyně letem po okruhu pro včasnou koordinaci mezi APP Praha a MTWR Kbely, jinak vydává povolení pouze pro let v MCTR Kbely.

   1.4Letištní okruhy

   1.4.1Výška letu po okruhu je maximálně 1900 ft/580 m AMSL.

   1.4.2Letištní okruh se na RWY 23L/R provádí doprava, na RWY 05L/R doleva. Oba okruhy se provádí severním směrem od RWY.

   1.4.3Kluzáky mohou provádět letištní okruh na RWY 23L/R doleva, na RWY 05L/R doprava. Oba okruhy se provádí jižním směrem od RWY. Smysl okruhů stanoví před zahájením provozu stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany s ohledem na ostatní provoz. Okruhy jižním směrem jsou vedeny severně podél silnice na Brandýs nad Labem.

   1.4.4Mimo provozní dobu stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany jsou lety po okruhu zakázány, vyjma případu v bodě 1.3.4.1.

   1.5Nouzové postupy

   1.5.1Pokud posádka v prostoru aktivovaných TRA GA Letňany 1N a Letňany 1S nenaváže spojení se stanovištěm Poskytování informací známému provozu Letňany, zkusí navázat spojení s MTWR Kbely, které informuje stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany o nenavázání spojení posádky letadla se stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany.

   1.5.2Při ztrátě spojení velitel letadla neprodleně přistane na LKLT s využitím letištního okruhu a pokud je to možné, tak na spojení s MTWR Kbely. Po přistání o této skutečnosti informuje stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany.

   2Doplňující informace

   2.1Poskytování informací známému provozu je zajišťováno i v angličtině.

   2.2Velitelé pojíždějících letadel jsou odpovědni za dodržení bezpečné vzdálenosti mezi letadly. Pokud si velitel letadla nebude jist, bude provedeno přetlačení nebo přetažení letadla na bezpečné místo pro přípravu na odlet.

   2.3RWY 05L a RWY 23R jsou určeny přednostně pro letadla se zatahovacím podvozkem.

   2.4Plocha letiště je zcela oplocena a je určena pro dlouhodobé parkování letadel.

   2.5Placení letištních poplatků a leteckých pohonných hmot se provádí v hotovosti a nebo bezhotovostní platbou kartou v Terminálu 1 vedle stanoviště Poskytování informací známému provozu Letňany.

   2.6Velitelé letadel jsou žádáni, aby dodržovali publikované postupy, zvláště opatření pro omezení hluku, lety mimo zastavěné oblasti uvedených obcí, stanovený tvar letového okruhu a jeho výšku, hranice řízených prostorů přiléhajících k prostorům TRA GA tzn. CTR Ruzyně, MCTR Kbely .

   2.7Paralelní provoz na RWY 05L/23R nebo RWY 05R/23L je striktně zakázán.

   2.8Ve vybraných měsících je konec provozní doby omezen občanským soumrakem v případě, že nastane dříve, než je publikovaná provozní doba. Provozní doba může být upravena také prostřednictvím NOTAM.

   2.9V deštivých a zimních měsících doporučujeme posádkám sledovat NOTAM, případně se o stavu RWY informovat telefonicky na stanovišti Poskytování informací známému provozu Letňany v provozní době.

   3Poplatky za použití letiště

   3.1Přistávací poplatky

   Ultralehká letadla 300,00
   Letadla do 2 t 400,00
   Za každou další započatou tunu MTOW 200,00
   Použití AD mimo provozní dobu (za hodinu) 400,00

   3.2Parkovací poplatky

   První tři hodiny po přistání zdarma.

   3.3Poplatky za použití letiště cestujícími

   Cestující 100,00

   3.4Ostatní

   Ostatní poplatky, aktuální ceník leteckých pohonných hmot a další informace jsou uvedeny na stránkách  http://www.letnany-airport.cz.