2.Deset tipů jak se vyhnout problémům

 1. Uvědomte si, že dokonalá znalost leteckých předpisů, pravidel a postupů, spolu se správným plánováním a předletovou přípravou, je základním předpokladem k bezpečnému provedení letu!

  AIP ČR:  http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm

  Letecké předpisy:  http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm

 2. Jestliže plánujete trať, pamatujte, že meteorologické nebo provozní podmínky vám nemusí umožnit dodržet původně plánovanou trať a proto nezapomeňte při výpočtech zohlednit celkově delší čas letu, zajistit dostatečnou zásobu paliva na delší trať a připravit si postupy pro přistání na náhradních letištích!
 3. Tam, kde je to možné, neplánujte let v blízkosti horizontálních nebo vertikálních hranic řízeného prostoru. Pokud tak potřebujete letět, buďte velmi opatrní. Malá navigační chyba nebo nesprávné nastavení výškoměru může způsobit neautorizovaný vstup do prostoru, vedoucí k nebezpečné situaci!
 4. Jestliže se počasí začíná zhoršovat, zvažte své možnosti co nejdříve a kdykoliv se jeví, že by let nemusel být bezpečně dokončen za podmínek VMC, leťte na náhradní letiště nebo se vraťte na letiště odletu!
 5. Jestliže požadujete vstoupit do řízeného vzdušného prostoru třídy C nebo D, navažte radiové spojení s příslušným stanovištěm ATC nejpozději 3 minuty před vstupem do prostoru!
 6. Rozmyslete si, co řeknete, dříve než stisknete tlačítko vysílání. Vždy používejte správnou radiotelefonní frazeologii!
 7. Uvědomte si, že personál stanoviště ATS může být zaneprázdněn, když je voláte. To, že kmitočet není momentálně obsazen, neznamená, že řídící letového provozu nebo dispečer FIC není zaneprázdněn komunikací na jiném kmitočtu nebo na pozemních linkách!
 8. Pamatujte, že instrukce „Čekejte/Standby“ neznamená, že povolení je uděleno ani příslib, že uděleno bude! Do řízeného vzdušného prostoru vstupte pouze poté, co řídící vydá příslušné letové povolení! Letový plán akceptovaný ATS neznamená udělení letového povolení!
 9. Let po plánované trati přes řízený vzdušný prostor třídy C a D nemusí být umožněn z provozních důvodů. Buďte připraveni, že letové povolení nemusí přesně odpovídat vaší plánované trati a hladině.
 10. Neváhejte zavolat stanoviště letových provozních služeb v případě ztráty orientace nebo nejste-li si jisti svou polohou. Může to zabránit narušení letového provozu v řízeném vzdušném prostoru, které by mohlo způsobit incident nebo dokonce i leteckou nehodu.