Vybrat sekci

LKMH - Mnichovo Hradiště

Základní informaceKmitočtyPostupyDráhyKontaktySkrýt panel informací

LKMH - Mnichovo Hradiště

StatutVeřejné mezinárodní letiště
ProvozVFR den
ARP: 50° 32' 24" N, 15° 00' 24" E
3 km NE Mnichovo Hradiště
ELEV: 801 ft / 244 m
Okruh: 1805 ft / 550 m AMSL
Provozní doba0700-1500 jinak O/R
Palivoletecký benzín: AVGAS 100LL, letecký petrolej JET-A1 O/R
OlejO/R - Aeroshell 15-W-50, ELF 100
HangárováníO/R, omezeně
ServisO/R, omezeně
Ubytováníhotely a penziony v Mnichově Hradišti
RestauraceNIL
Dopravabus, vlak, taxi, služební auto O/R
Frekvence
Hradiště RADIO120,405
Důležité informace

Celní a pasové odbavení: MON - FRI O/R (písemně, fax) 24 HR předem, jinak O/R (písemně, fax) 48 HR předem

Při letu po okruhu není z hlukových důvodů povolen přelet obcí Březina, Podolí, Mnichovo Hradiště, Loukovec, Kruhy a Sychrov.

  TWY C, D, E, F a stojánka N jsou uzavřeny pro letecký provoz.

   Na letišti je na zpevněné RWY přípustný provoz letadel kódového označení do 2B, s MTOW do 25 t.

    RWY Magnetický směr Rozměry RWY Únosnost TORA TODA ASDA LDA
    06 062° 1970 x 30 PCN 25/R/A/Y/T 1970 2170 1970 1550
    24 242° 1970 x 30 PCN 25/R/A/Y/T 1550 2030 1970 1550
    05 062° 1000 x 30 5500 kg / 0.8 MPa 1000 1060 1000 1000
    23 242° 1000 x 30 5500 kg / 0.8 MPa 1000 1060 1000 1000
    Kontakty

    Aero-taxi OKR, a.s.
    Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30, telephone +420 485 105 040

    letiště - Letiště, 295 01 Mnichovo Hradiště, telephone +420 326 721 973, telephone +420 603 197 336, EN

    Poskytování informací známému provozu - telephone +420 326 721 973, telephone +420 603 197 336,  http://www.lkmh.cz,  info@lkmh.cz

    VOC
    ADC
    Zoom inZoom out

    1Pravidla a omezení místního letového provozu

    1.1TWY C, D, E, F a stojánka N jsou uzavřeny pro letecký provoz.

    1.2Na letišti je na zpevněné RWY přípustný provoz letadel kódového označení do 2B, s MTOW do 25 t.

    1.3Použitelná délka zpevněné RWY je vyznačena posunutými prahovými značkami THR.

    1.4Směr okruhu se odvíjí od provozní situace a je pro jednotlivá letadla určován dispečerem Poskytování informací známému provozu. Přednostně se používají okruhy severní.

    1.4.1Výška okruhu je 1805 ft/550 m AMSL.

    1.4.2Minimální výška 4. okruhové zatáčky je 1149 ft/ 350 m AMSL.

    1.4.3Nácvik letu po okruhu ve výšce 500 ft/150 m AGL je možný pouze při použití jižního okruhu.

    1.5Při letu po okruhu není z hlukových důvodů povolen přelet obcí Březina, Podolí, Mnichovo Hradiště, Loukovec, Kruhy a Sychrov.

    1.6Pro přílet a odlet letadla bez oboustranného radiového spojení musí pilot letadla získat předem souhlas stanoviště Poskytování informací známému provozu nebo provozovatele AD.

    1.7Provoz ultralehkých letadel podléhá souhlasu provozovatele AD. Lety musí být vedeny mimo území okolních obcí.

    1.8Letiště není oploceno. Při přistáních, vzletech a pojíždění je nutné dbát zvýšené opatrnosti z důvodu možného výskytu zvěře na pohybových plochách.

    1.9Přílety a odlety letounů požární ketegorie vyšší než CAT 2 pouze na vyžádání 24 HR dopředu přes stanoviště Poskytování informací známému provozu na tel.: telephone +420 603 197 336.

    1.10V zimním období jsou piloti žádáni, aby si před přistáním na letiště ověřili stav přistávacích ploch u provozovatele letiště.

    1.11Provoz proudových letounů povolen za podmínek schválených provozovatelem letiště.

    1.12Mimo publikovanou provozní dobu není provoz povolen.

    2Doplňující informace

    2.1Plánování letů na/z LKMH

    V případě kombinovaných letů VFR/IFR nebo IFR/VFR používejte v letových plánech některou z následujících tratí:

    2.1.1Letové plány pro kombinované lety IFR/VFR na LKMH:

    1. ... OMELO L620 ULNIP VFR DCT
    2. ... OMELO VFR DCT
    3. ... HDO M748 ULNIP VFR DCT
    4. ... TOMTI N869 OKX VFR DCT
    5. ... RASAN P861 ASTEL VFR DCT
    6. ... RAK P861 GOLOP VFR DCT
    7. ... GOSEK Z39 ULNIP VFR DCT
    8. ... TIPRU Z164 ULNIP VFR DCT
    9. ... DEKOV Z31 ULNIP VFR DCT

    2.1.2Letové plány pro kombinované lety VFR/IFR z LKMH:

    1. VFR DCT LEMBI/NxxxxA(F)xxx IFR L624 HDO ...
    2. VFR DCT ARTUP/NxxxxA(F)xxx IFR P733 TOMTI ...
    3. VFR DCT ARTUP/NxxxxA(F)xxx IFR N871 LAGAR ...
    4. VFR DCT ULNIP/NxxxxA(F)xxx IFR Z146 BEKVI ...
    5. VFR DCT GOLOP/NxxxxA(F)xxx IFR P861 RAK ...

    2.1.3Letadla mohou klesat po jedné z výše uvedených tratí až do MRVA viz. AIP ČR, ENR 6-9.

    2.2Celní a pasové odbavení

    1. na vyžádání u provozovatele
    2. osoby na AD LKMH
    3. zboží
     • dovoz: celní úřad v Mladé Boleslavi (zajistit si odvoz)
     • vývoz: celní odbavení na nejbližším celním úřadě, na LKMH předložit Jednotnou celní deklaraci
    4. žádost předkládaná provozovateli musí obsahovat následující údaje:
     • datum letu,
     • předpokládanou hodinu příletu/odletu,
     • letiště vzletu/přistání,
     • typ a poznávací značku letadla,
     • jméno provozovatele letadla,
     • jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost posádky letadla a cestujících
    5. žádost je možné podat e-mailem nebo telefonicky. Formulář žádosti je k dispozici u provozovatele a na internetových stránkách letiště

    Poplatek za celní a pasové odbavení: 150 Kč/osoba/služba

    2.3Kategorie letiště pro účely záchranné a protipožární služby: CAT 2, CAT 4 O/R min. 24 HR předem v provozní době letiště.

    2.4Letiště není vybaveno PAPI.

    3Poplatky za použití letiště

    Všechny uvedené sazby jsou bez DPH.

    3.1Přistávací poplatky

    Letdla do 2 t MTOM 150,00
    Letdla do 3 t MTOM 280,00
    Letadla nad 3 t MTOM - za každou započatou tunu 250,00

    3.2Parkovací poplatky

    Za každou tunu a hodinu 10,00
    Dlouhodobé parkování (více než 2 dny) - za tunu/den 70,00
    Střežení letadla - za hodinu 500,00
    Střežení letadla - za den 10000,00

    3.3Poplatky za použití letiště cestujícími

    Za osobu 150,00
    Celní a pasové odbavení za osobu (za jednotlivou službu) 150,00

    3.4Ostatní

    Prodloužení provozní doby letiště - za každou započatou hodinu: 500,00

    Zvýšení kategorie požární bezpečnosti 6000,00 + 1500,00 za druhou a další započatou hodinu (bez DPH)

    Podrobný ceník je uveden na stránkách letiště  http://www.lkmh.cz.