SUP 02/24
Datum vydání: 08 FEB 24
Účinnost od: 22 FEB 24
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKPR
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: X1509/23
PRAHA/Ruzyně (LKPR) - překážky v blízkosti AD

Jeřáby tvořící překážku 2,8 km / 1,5 NM VJV od ARP LKPR v blízkosti Drnovské ulice, v prostoru vymezeném souřadnicemi:

Maximální výška překážky 44,5 m AGL / nadmořská výška 417,0 m AMSL.

Překážky jsou označeny denním i nočním překážkovým značením dle EASA CS-ADR-DSN.