SUP 18/23
Datum vydání: 14 DEC 23
Účinnost od: 28 DEC 23
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-HEL-LKHR
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y2790/23
Heliport HEMS Hradec Králové Nemocnice (LKHR) - překážky v blízkosti heliportu

Jeřáby v blízkosti - východně od heliportu: