Řízení letového provozu České republiky, AIM

English Kontakt

Podmínky užití webových stránek aim.rlp.cz

1.

Provozovatelem internetových stránek http://aim.rlp.cz (dále jen „Webové stránky) je Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (dále jen „Provozovatel“), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění pozdějších předpisů, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto Webovým stránkám. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Webových stránek http://aim.rlp.cz (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat Webové stránky. Před užíváním Webových stránek se proto seznamte s obsahem Podmínek.

2.

Informace na Webových stránkách jsou určeny pro veřejnost.

3.

Veškeré informace uvedené na Webových stránkách mají informativní charakter. Za oficiální informace lze považovat pouze informace vydávané Provozovatelem v tištěné formě nebo na CD.

4.

Uživatel je oprávněn užívat Webové stránky výhradně pro osobní potřebu;

Je zakázáno:

5.

Provozovatel neposkytuje jakékoliv záruky za zobrazení informací na uživatelském zařízení a za dostupnost Webových stránek v jakémkoliv čase a místě.

6.

Užití Webových stránek je v plné odpovědností uživatele.

7.

Provozovatel není v žádném ohledu zodpovědný za škody vzniklé užitím Webových stránek v rozporu s Podmínkami nebo platnými právními předpisy.

8.

Webové stránky mohou uživatele odkázat na jiné internetové stránky, přičemž provozovatel není v žádném ohledu zodpovědný za obsah, dostupnost nebo jiné aspekty těchto stránek.

9. Meteo data:

10.

Podmínky je oprávněn měnit nebo doplňovat pouze Provozovatel.

11.

Podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 15. 5. 2012.

Doporučená konfigurace prohlížeče