Řízení letového provozu České republiky, AIM

English Kontakt

Seminář pro GA Jeneč 11. 2. 2012

Program semináře

Registrace 09:00 – 10:00  
Zahájení 10:00 – 10:10  
Stanoviště LNS – Zkušenosti z 2011 a změny 2012 10:10 – 11:30  
Informace zástupců ACC 15 min. M. Rom
Informace zástupců FIC a AMC 10 min. S. Trapp
Informace zástupců APP/TWR LKPR   P. Čebiš
Informace zástupců APP/TWR LKKV 10 min. J. Frej
Informace zástupců APP/TWR LKTB 10 min. J. Vašík
Zpráva o kontrolní činnosti UCL 20 min. R. Šneird / UCL
Změny rozdělení vzd. prostoru a postupů 11:45 – 13:00  
Změny v rozdělení vzdušného prostoru a jeho publikování v mapě ICAO 1:500 000 10 min. L. Hovančík
Informace o změnách v AIP   T. Navrátil
FPL 2012 a provoz aplikace IBS 15 min. M. Dočkal
PBN a P–RNAV 15 min. T. Duka
Zasílání požadavků na navigační výstrahy a omezení vzd. prostoru prostřednictvím AisView 10 min. M. Dočkal
Vystoupení hostů 13:30  
Význačné meteorologické jevy 30 min. J. Kerum / AV
Rozbor leteckých nehod 2011 30 min. L. Pavlíková / ÚZPLN
Různé 14:30  
Výklad Nařízení EU 1178/2011 + FCL 120 min. V. Horák / ÚCL

Odkazy na prezentace

Implementace PBN v ČR (T. Duka)
Meteorologie Jeneč AMD (J. Kerum)
Seminář Jeneč 2012 - LPS Brno (J. Vašík)
Informace FIC a AMC (S. Trapp)
AisView (M. Dočkal)
FPL 2012 a IBS 2012 (M. Dočkal)
GA Seminář pro všeobecné letectví (M. Rom)
Letecké nehody a jejich příčiny
Změny v AIP ČR k 31.5.2012 (T. Navrátil)
Změny LKKV jaro 2012 (J. Frei)
Ae ČR (V. Horák)
Změny ve vzdušném prostoru k 5.4.2012 (L. Hovančík)
Souhrn změn
ICAO Změny prostorů 1:500 000
Fotografie