Řízení letového provozu České republiky, AIM

English Kontakt

Seminář pro všeobecné letectví – Jeneč, 12. 1. 2013

Program semináře

Registrace 09:00 – 10:00  
Zahájení 10:00 – 10:10 J. Klas
Stanoviště LNS – Zkušenosti 2012, změny 2013
Informace FIC 10:10 – 10:50 M. Dvořák
Informace regionálních stanovišť 10:50 – 11:00 M. Smola
Dotazy na zástupce ostatních stanovišť 11:00 – 11:10  
Změny rozdělení vzd. prostoru a postupů, aplikace provozované ŘLP ČR, s.p.
Mapa ICAO 1:500 000, IBS, AisView, FPL 2012 11:10 – 11:30 M. Dočkal
Vystoupení hostů
Zpráva o kontrolní činnosti ÚCL, pasportizace letišť, AFIS 11:30 – 12:00 R. Šneidr / ÚCL
Přestávka 12:00 – 12:40  
Aircrew Regulation 12:40 – 13:05 V. Horák / ÚCL
Kanálová separace 8,33 kHz 13:05 – 13:30 J. Valenta / MD
Přestávka 13:30 – 13:45  
Meteorologie - bouřky a denní doba 13:45 – 14:15 J. Kerum / AV
Rozbor leteckých nehod 2012 14:15 – 14:40 L. Pavlíková / ÚZPLN
Závěr
Různé 14:40 – 15:40 M. Dočkal

Prezentace je možno stáhnout kliknutím na odkazy v názvech příslušných bloků programu.