Řízení letového provozu České republiky, AIM

English Kontakt

VFR manuál ČR k dispozici ve veřejné betaverzi

Letecká informační služba ŘLP ČR, s.p. zveřejnila 9. ledna na svých webových stránkách první veřejnou betaverzi nové publikace VFR manuál ČR. Účelem VFR manuálu je nahradit a rozšířit stávající část III AIP ČR a poskytnout ucelený přehled informací pro VFR provoz v České republice.

Elektronická verze nové publikace využívá moderních webových technologií k přehlednému zobrazení textových informací i map ve většině současných webových prohlížečů, včetně těch, kterými jsou vybaveny chytré mobilní telefony a tablety. Betaverze slouží letecké veřejnosti k seznámení se s obsahem i technickým provedením elektronické verze nové publikace a v případě PDF i s tištěnou podobou jednotlivých kapitol. Je však i nadále ve vývoji a není určena k provoznímu využití. Až do 1. 5. 2014 zůstává závazný AIP ČR, VOL III (AD 4). K tomuto datu bude zároveň nová publikace vydána i v tištěné podobě. (Více informací o přechodu na VFR manuál naleznete v AIC C 39/13.)

VFR manuál je přístupný na adrese http://lis.rlp.cz/vfrmanual/.