Řízení letového provozu České republiky, AIM

English Kontakt

Seminář pro všeobecné letectví – Jeneč, 17. 1. 2015

Program semináře

Registrace 09:00 – 10:00  
Zahájení 10:00 – 10:10 J. Klas
Informace FIC 10:10 – 10:40 M. Dvořák
Rozdělení vzdušného prostoru 10:40 – 10:55 L. Hovančík
Informace AMC 10:55 – 11:15 I. Beneš
Změna převodní vrstvy 11:15 – 11:30 J. Kráčmar
Letecké kmitočty, výběr kmitočtů, 8,33 dělení 11:30 – 12:10 J. Valenta / MD
Přestávka 12:10 – 12:50  
Blok ÚCL:
– zavádění SERA,
– provoz RPAS v okolí letišť,
– informace z provozu letišť,

– výcvik personálu / licencování
12:50 – 13:30 V. Hezký, V. Horák / ÚCL
Produkty LIS 13:30 – 14:00 M. Dočkal
Přestávka 14:00 – 14:15  
Meteorologie:
– postupy pro nastavování výškoměru
14:15 – 14:45 J. Kerum / AV
Rozbor leteckých nehod 2014 14:45 – 15:15 L. Pavlíková / ÚZPLN
Letecké kmitočty, výběr kmitočtů, 8,33 dělení 15:15 – 15:45 J. Valenta / MD
Různé, informace regionálních stanovišť 15:45 – 16:00 M. Dočkal, M. Smola

Prezentace je možno stáhnout kliknutím na odkazy v názvech příslušných bloků programu.