Řízení letového provozu České republiky, AIM

English Kontakt

Seminář pro všeobecné letectví – Jeneč, 6. 2. 2016

Program semináře

Registrace 09:00 – 10:00  
Zahájení 10:00 – 10:10 J. Štindl
Informace FIC (PPT, 2 MB) 10:10 – 10:40 V. Janout
APP/TWR Praha (PPTX, 1 MB)
– změny v TMA Praha k 15 NOV 2015
– neřízené lety na spodní hranici TMA
– kombinované lety
10:40 – 11:10 P. Čebiš
Předkládání letových plánů (PPTX, 0,3 MB)
– způsoby podávání FPL
– nedostatky ve FPL
11:10 – 11:30 K. Kulová
Meteorologie (PPTX, 3 MB)
– základní pojmy
– vliv na bezpečné provedení letu
11:30 – 12:00 J. Kerum / AV
Teoretické zkoušky pilotů kluzáků 12:00 – 12:15 V. Horák / ÚCL
Přestávka 12:15 – 13:15  
Pravidla EU pro neobchodní a zvláštní provoz (PDF, 3 MB) 13:15 – 13:45 J. Šikýř / ÚCL
Hlášení leteckých nehod a vážných incidentů (PPTX, 4,6 MB) 13:45 – 14:10 J. Veselý / ÚZPLN
Přestávka 14:10 – 14:25  
Rozbor leteckých nehod 2015 (PPTX, 162 MB)
Video: Letecká nehoda Modrava (MP4, 120 MB)
14:25 – 14:40 L. Střihavka / ÚZPLN
Letecké kmitočty - přechod na 8,33 kHz dělení (PPTX, 0,1 MB)
Formulář: Žádost o udělení individuálního oprávnění (PDF, 0,2 MB)
14:40 – 15:10 J. Valenta / MD
Produkty LIS (PPT, 7,7 MB)
– novinky AisView, IBS, AIM portál
– ukončení notam.rlp.cz
– LARS
– otázky a odpovědi
15:10 – 15:45 M. Dočkal
Různé, informace regionálních stanovišť 15:45 – 16:00 M. Smola, M. Dočkal

Jednotlivé prezentace je možno stáhnout kliknutím na odkazy v názvech příslušných bloků programu.
Můžete si také stáhnout všechny prezentace (ZIP, 302 MB).