Řízení letového provozu České republiky, AIM

English Kontakt

UAS (Unmanned Aircraft Systems) – drony

Na této stránce naleznete přehled zdrojů informací relevantních pro provoz UAS (dronů) ve vzdušném prostoru České republiky.


DronView - webová aplikace

dronview.rlp.cz

Speciální modul webové aplikace AisView, praktického nástoje AIM ŘLP ČR, s.p., pro předletovou přípravu, určený pro provozovatele a piloty bezpilotních letadel (UAS, dronů).

DronView slouží primárně pro seznámení se s uspořádáním vzdušného prostoru České republiky a pro plánování letu v části prostoru, kde je možný provoz bezpilotních letadel.

Kromě garantovaných informací z oblasti uspořádání vzdušného prostoru a jeho plánovaného využití umožňuje aplikace zobrazení komplexních dat určených pro potřeby civilního letectví, včetně dat meteorologických.

Při použití aplikace prosím věnujte pozornost zejména:

UPOZORNĚNÍ: Informace získané využitím DronView v žádném případě nenahrazují povolení k létání vydávaná Úřadem pro civilní letectví!

Podmínky užití aplikace AisView | Nápověda k modulu DronView


Létejte zodpovědně

www.letejtezodpovedne.cz

Létejte zodpovědně je edukačním projektem Řízení letového provozu ČR, s.p. , který je určen nejen pro hobby piloty dronů, kteří se svým dronem létají za sportovním či rekreačním účelem a chtějí rozšířit své znalosti a stát se svědomitým pilotem, ale také pro piloty dronů, kteří si prostřednictvím létání s dronem vydělávají či jej jinak využívají v rámci své profese, tedy provozují letecké práce resp. činnosti pro vlastní potřebu.

Posláním edukačního projektu je nejen vzdělávat aktivní piloty, ale všechny se zájmem o dění kolem, kterým není lhostejné, co jim „létá nad hlavou“.

Zajímá vás, zda dron, který vidíte ve své blízkosti, neporušuje pravidla? A jaká ta pravidla vlastně jsou? Na webu www.letejtezodpovedne.cz se dozvíte všechny podstatné informace, ať už se jedná o předpisy stanovující, kde mohou drony létat, či o práva, která můžete uplatnit v případě, že zaznamenáte přítomnost dronu v blízkosti vaší nebo vašeho majetku.

Najdete nás i na sociálních sítích:


Opatření obecné povahy (OOP)

https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2020/11/20201230162623731.pdf

Úřad pro civilní letectví v dohodě s Ministerstvem dopravy vydal opatření obecné povahy (OOP), kterým se s účinností od 31.12.2020 stanovují dodatečné podmínky pro všechny druhy provozu bezpilotních letadel spadajících do působnosti prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947. Jedná se zejména o pravidla provozu v okolí letišť, ve zvláštních prostorech (nebezpečných, omezených, zakázaných, apod.), v hustě osídlených oblastech a v ochranných pásmech vybraných území, sítí či objektů. Také jsou tímto přenesena na úroveň opatření obecné povahy vybraná pravidla z Doplňku X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání (který se od 31.12.2020 neaplikuje pro civilní UAS, jejichž provozovatelé nejsou držiteli dříve vydaných národních povolení).

Pravidla pro provoz stanovená tímto OOP se vztahují pouze k provozu bezpilotních letadel a letadla s pilotem na palubě nejsou tímto OOP dotčena.

Podmínky stanovené tímto OOP budou nadále podrobeny dalšímu projednání a je předpoklad, že se budou v průběhu roku 2021 dále upravovat a měnit.


Letecký předpis L2 – doplněk X

lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf

Doplněk X předpisu L2 obsahuje národní pravidla pro provoz bezpilotních systémů (UAS, dronů) a aplikuje se po přechodnou dobu pouze na subjekty, které obdržely následující povolení podle národních postupů před 31.12.2020 (s automatickým prodloužením platnosti povolení až do 01. 01. 2022):

  1. povolení k létání letadel bez pilota,
  2. povolení k leteckým pracím provozovaným letadlem bez pilota a
  3. povolení k leteckým činnostem pro vlastní potřebu provozovaným letadlem bez pilota.

Úřad pro civilní letectví

Bezpečnostní kampaň:
www.caa.cz/bezpecnostni-vzdelavaci-kampan-zamerena-na-problematiku

Letadla bez pilota na palubě:
www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube

FAQ:
www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/provoz-ostatnich-letadel-bez-pilota-na-palube


AIP ČR - Postupy pro nestandardní typy letů

AIP ČR, ENR 1.1.11.1: lis.rlp.cz/ais_data/aip/data/valid/e1-1.pdf


Úřad pro ochranu osobních údajů

Stanovisko ke zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu z kamer, kterými jsou vybavena bezpilotní letadla:
www.uoou.cz/files/stanovisko_2013_1.pdf