Řízení letového provozu České republiky, AIM

English Kontakt

UAS (Unmanned Aircraft Systems) – drony

Na této stránce naleznete přehled zdrojů informací relevantních pro provoz UAS (dronů) ve vzdušném prostoru České republiky.


DronView - webová aplikace

dronview.rlp.cz

Speciální modul webové aplikace AisView, praktického nástoje AIM ŘLP ČR, s.p., pro předletovou přípravu, určený pro provozovatele a piloty bezpilotních letadel (UAS, dronů).

DronView slouží primárně pro seznámení se s uspořádáním vzdušného prostoru České republiky a pro plánování letu v části prostoru, kde je možný provoz bezpilotních letadel.

Kromě garantovaných informací z oblasti uspořádání vzdušného prostoru a jeho plánovaného využití umožňuje aplikace zobrazení komplexních dat určených pro potřeby civilního letectví, včetně dat meteorologických.

Při použití aplikace prosím věnujte pozornost zejména:

UPOZORNĚNÍ: Informace získané využitím DronView v žádném případě nenahrazují povolení k létání vydávaná Úřadem pro civilní letectví!

Podmínky užití aplikace AisView | Nápověda k modulu DronView


Letecký předpis L2 – doplněk X

lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-2/data/effective/doplX.pdf

Doplněk X předpisu L2 obsahuje pravidla pro provoz bezpilotních systémů (UAS, dronů).


Úřad pro civilní letectví

Bezpečnostní kampaň:
www.caa.cz/bezpecnostni-vzdelavaci-kampan-zamerena-na-problematiku

Letadla bez pilota na palubě:
www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube

FAQ:
www.caa.cz/letadla-bez-pilota-na-palube/provoz-ostatnich-letadel-bez-pilota-na-palube


AIP ČR - Postupy pro nestandardní typy letů

AIP ČR, ENR 1.1.11.1: lis.rlp.cz/ais_data/aip/data/valid/e1-1.pdf


Úřad pro ochranu osobních údajů

Stanovisko ke zpracování osobních údajů prostřednictvím záznamu z kamer, kterými jsou vybavena bezpilotní letadla:
www.uoou.cz/files/stanovisko_2013_1.pdf