SUP 1/24
Datum vydání: 11 JAN 24
Účinnost od: 25 JAN 24
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-AD-LKZN
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y3017/23
Znojmo (LKZN) - zrušení poskytování informací známému provozu

1Informace známému provozu se neposkytují.