SUP 03/24
Datum vydání: 08 FEB 24
Účinnost od: 01 APR 24
Účinnost do: 31 OCT 24
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasně rezervovaný prostor LKTRA7 Klatovy

1Časové vymezení:

Datum Časy (UTC) Prostory
1 APRIL 24 - 31 OCTOBER 24
(MON - SUN)
06.00 - SS LKTRA7 KLATOVY

2Prostorové vymezení:

Název prostoru Vertikální hranice Horizontální hranice Poznámka
LKTRA7
KLATOVY
FL 095 - FL 155 Kružnice o poloměru 6 NM se středem v poloze ARP LKKT
49 25 06,00N   013 19 19,00E.
Prostor je vertikálně využitelný od FL095 do FL150.

3Zásady pro využití prostoru LKTRA7

4Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na výsadkové činnosti

5Kontakty

Petr Hlaváček
telephone +420 602 488 588
 petr@ask.cz