SUP 4/24
Datum vydání: 07 MAR 24
Účinnost od: 13 MAY 24
Účinnost do: 24 MAY 24
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-ENR-1
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: NIL
Dočasně rezervované prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení LION EFFORT 2024

S účinností od 13 MAY 2024 do 17 MAY 2024 a od 20 MAY 2024 do 24 MAY 2024 budou pro mezinárodní vojenské letecké cvičení LION EFFORT 2024 dočasně rezervovány prostory v rozsahu:

1Časové vymezení prostorů:

Datum Časy (UTC) Prostory
13 - 17 MAY 2024
(pondělí - pátek)
a
20 - 24 MAY 2024
(pondělí - pátek)
0800 - 0930 LION 1, LION 2
1300 - 1500 LION 3, SW1, SW2

2Horizontální a vertikální vymezení prostorů:

Název prostoru Vertikální hranice Horizontální hranice Poznámky
LION 1       FL305      
5000 ft AMSL
50 43 34,98 N 015 30 17,21 E -
50 32 21,39 N 016 02 27,74 E -
50 31 53,84 N 016 08 55,60 E -
50 26 31,16 N 016 05 45,97 E -
50 21 32,07 N 016 10 18,06 E -
50 09 53,81 N 016 27 11,77 E -
50 02 17,53 N 016 41 50,84 E -
50 03 04,96 N 016 43 45,04 E -
49 59 00,00 N 017 16 00,00 E -
49 46 35,89 N 017 32 27,73 E -
49 45 47,94 N 017 40 53,77 E -
49 42 16,93 N 017 43 20,75 E -
49 38 58,84 N 017 38 17,85 E -
49 34 13,89 N 017 37 40,77 E -
49 33 22,90 N 017 32 39,77 E -
49 33 25,05 N 017 31 51.04 E -
49 34 40,89 N 017 28 59,77 E -
49 35 58,88 N 017 23 50,72 E -
49 27 32,96 N 016 42 48,91 E -
49 25 30,09 N 016 33 03,64 E -
49 30 44,56 N 016 06 40,45 E -
49 36 32,85 N 015 39 25,61 E -
49 50 05,68 N 015 07 54,92 E -
50 00 16,76 N 015 11 41,67 E -
50 11 08,50 N 015 09 20,30 E -
50 11 07,99 N 014 58 39,41 E -
50 14 09,32 N 014 57 28,83 E -
50 28 33,75 N 015 00 03,79 E -
50 28 35,45 N 015 10 11,21 E -
50 33 59,66 N 015 02 57,23 E -
50 36 32,01 N 015 05 42,92 E -
50 43 34,98 N 015 30 17,21 E
Prostor TRA LION 1 nezasahuje do prostoru MTMA Čáslav a MTMA Pardubice.
Prostor je vertikálně využitelný od 5000 ft AMSL do FL300.
LION 2 FL305
FL195
49 35 58,88 N 017 23 50,72 E -
49 34 40,89 N 017 28 59,77 E -
49 33 25,05 N 017 31 51,04 E -
49 33 22,90 N 017 32 39,77 E -
49 34 13,89 N 017 37 40,77 E -
49 26 32,05 N 017 58 44,85 E -
49 22 53,32 N 018 11 06,43 E -
49 17 37,63 N 018 05 00,59 E -
49 12 21,36 N 018 02 42,16 E -
49 26 46,08 N 017 12 37,53 E -
49 29 17,92 N 016 57 35,90 E -
49 30 24,25 N 016 56 32,91 E -
49 35 58,88 N 017 23 50,72 E
Prostor TRA LION 2 je vertikálně využitelný od FL200 do FL300.
LION 3     FL245    
1000 ft AGL
49 38 28,05 N 014 18 03,71 E -
49 23 41,08 N 014 36 42,60 E -
49 09 57,74 N 014 53 46,79 E -
48 51 04,30 N 014 44 33,21 E -
48 48 32,66 N 014 16 16,87 E -
48 54 59,73 N 014 07 56,81 E -
48 54 41,66 N 013 53 33,78 E -
49 03 12,62 N 013 33 40,47 E -
49 19 56,98 N 013 53 56,70 E -
49 38 28,05 N 014 18 03,71 E
Horizontální hranice prostoru TRA LION 3 odpovídá obvodové hranici vzniklé sloučením prostorů LKTRA75, 79, 78, 77.
Prostor je vertikálně využitelný od 1000 ft AGL do FL240.
SW1
(SKYWAY1)
      FL085      
5000 ft AMSL
49 30 44,56 N 016 06 40,45 E -
49 28 50,97 N 016 16 16,47 E -
49 24 23,95 N 016 04 52,10 E -
49 18 52,80 N 015 57 18,78 E -
49 17 02,65 N 015 54 59,31 E -
49 19 22,58 N 015 46 39,45 E -
49 23 07,62 N 015 52 37,73 E -
49 30 44,56 N 016 06 40,45 E
Horizontální hranice prostoru TRA SW1 je částečně shodná s horizontální hranicí LKTSA21.
Prostor je vertikálně využitelný od 5000 ft AMSL do FL080.
SW2
(SKYWAY2)
      FL085      
5000 ft AMSL
49 41 39,86 N 015 27 35,89 E -
49 39 28,00 N 015 32 41,35 E -
49 37 26,38 N 015 27 39,64 E -
49 31 03,99 N 015 27 12,46 E -
49 21 58,21 N 015 16 35,64 E -
49 14 10,97 N 014 55 19,35 E -
49 09 57,74 N 014 53 46,79 E -
49 13 46,28 N 014 49 03,76 E -
49 15 51,03 N 014 49 48,92 E -
49 24 45,44 N 015 14 27,75 E -
49 32 15,15 N 015 22 13,16 E -
49 39 33,98 N 015 22 44,00 E -
49 41 39,86 N 015 27 35,89 E
Horizontální hranice prostoru TRA SW2 je částečně shodná s horizontální hranicí LKTSA27.
Prostor je vertikálně využitelný od 5000 ft AMSL do FL080.

3Flight Plan Buffer Zones (FBZ)

3.1FBZ jsou vytvořeny kolem prostorů LION 1, LION 2 a LION 3 pro účely plánování. Účelem FBZ je ověření správnosti FPL.

3.2Označení FBZ je stejné jako označení výše uvedených prostorů, kolem kterých je zřízen, a je doplněno písmenem „Z“.

3.3Doba aktivace FBZ je identická s dobou aktivace LION 1, LION 2 a LION 3. FBZ jsou spravovány AMC.

3.4FBZ pro LION 1, LION 2 a LION 3:

Název prostoru Vertikální hranice Horizontální hranice Poznámky
(čas aktivace a FUA restrikce)
LKLION1Z
Se skládá z LKLION1Z PART1 a LKLION1Z PART2


Prostory spravované AMC (AMA).
Doba činností bude publikována v AUP/UUP.
FUA restrikce:
LKLION1ZR - Není k dispozici pro provoz.LKLION1Z PART1       FL095      
5000 ft AMSL
Vodorovná hranice identická s LION 1
LKLION1Z PART2 FL305
FL095
50 49 09,11 N 015 30 37,49 E -
50 37 12,62 N 016 04 53,29 E -
50 36 39,13 N 016 13 34,02 E -
50 32 22,41 N 016 17 39,39 E -
50 26 58,81 N 016 14 23,57 E -
50 13 33,50 N 016 32 31,14 E -
50 08 18,44 N 016 42 38,33 E -
50 03 33,57 N 017 20 08,36 E -
49 51 16,27 N 017 36 26,90 E -
49 50 20,48 N 017 46 11,82 E -
49 41 11,73 N 017 52 32,64 E -
49 36 44,90 N 017 45 43,35 E -
49 30 16,95 N 017 44 51,95 E -
49 28 06,16 N 017 31 58,83 E -
49 30 21,62 N 017 21 55,22 E -
49 20 15,79 N 016 33 06,96 E -
49 32 00,50 N 015 36 02,85 E -
49 47 50,57 N 014 59 09,05 E -
50 06 08,59 N 015 02 34,96 E -
50 06 07,56 N 014 52 35,70 E -
50 13 49,11 N 014 49 35,03 E -
50 31 17,84 N 014 52 40,26 E -
50 32 35,38 N 014 55 25,81 E -
50 34 52,40 N 014 54 22,55 E -
50 40 30,58 N 015 00 29,21 E -
50 49 09,11 N 015 30 37,49 E
LKLION2Z FL305
FL195
49 41 16,11 N 017 24 07,45 E -
49 38 46,38 N 017 34 00,72 E -
49 39 34,22 N 017 38 43,96 E -
49 30 59,72 N 018 02 12,90 E -
49 26 32,00 N 018 17 35,61 E -
49 21 46,81 N 018 19 25,52 E -
49 15 21,14 N 018 11 57,27 E -
49 08 47,20 N 018 09 04,06 E -
49 06 51,89 N 018 02 46,07 E -
49 22 01,82 N 017 10 07,54 E -
49 24 57,50 N 016 52 42,46 E -
49 29 50,76 N 016 48 03,30 E -
49 34 28,75 N 016 50 40,75 E -
49 41 16,11 N 017 24 07,45 E
Prostory spravované AMC (AMA).
Doba činností bude publikována v AUP/UUP.
FUA restrikce:
LKLION2ZR - Není k dispozici pro provoz.
LKLION3Z
Se skládá z LKLION3Z PART1 a LKLION3Z PART2


Prostory spravované AMC (AMA).
Doba činností bude publikována v AUP/UUP.
FUA restrikce:
LKLION3ZR - Není k dispozici pro provoz.LKLION3Z PART1     FL095    
1000 ft AGL
Vodorovná hranice identická s LION 3
LKLION3Z PART2 FL245
FL095
49 43 28,87 N 014 14 31,92 E -
49 43 26,54 N 014 21 43,18 E -
49 12 07,26 N 015 00 55,16 E -
49 09 37,82 N 015 01 37,35 E -
48 48 11,78 N 014 51 08,70 E -
48 46 18,86 N 014 47 47,55 E -
48 43 25,18 N 014 15 24,04 E -
48 44 19,81 N 014 11 46,95 E -
48 49 55,71 N 014 04 32,90 E -
48 49 38,88 N 013 51 25,48 E -
49 00 12,80 N 013 26 43,79 E -
49 04 34,19 N 013 25 37,41 E -
49 23 03,68 N 013 47 57,71 E -
49 43 28,87 N 014 14 31,92 E

4Zásady pro využití prostorů pro LION EFFORT 2024:

4.1Tyto prostory mají charakter prostorů TRA.

4.2Tyto prostory mají přednost před dotčenými prostory TRA/TSA zveřejněnými v AIP ČR (ENR 5.2 a AIP SUP) i dotčenými prostory zveřejněnými cestou NOTAM.

4.3Tyto prostory jsou, pokud v tomto SUP není uvedeno jinak, využívány v plném rozsahu vertikálních a horizontálních hranic.

4.4Plánované využití těchto prostorů, vč. následných změn (zmenšení rozsahu omezení nebo zrušení) bude zveřejněno cestou AUP/UUP.

4.5Jednotlivé prostory budou aktivovány a deaktivovány v souladu s postupy uvedenými v AIP ČR.

5Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na tomto cvičení do prostorů pro LION EFFORT 2024:

5.1Informaci o aktuálním stavu aktivace jednotlivých prostorů poskytne FIC Praha a ACC Praha. Platnost předané informace je 15 minut. Po uplynutí této doby musí pilot považovat prostory za aktivované.

5.2Lety letadel nezúčastněných na tomto cvičení těmito prostory nebudou povolovány kromě následujících výjimek:

5.3Omezení ve využití tratí ATS bude zajištěno prostřednictvím EU restrictions prostřednictvím CADF (Centralized Airspace Data Function) Network Manager Eurocontrol.

6Kontakty: