SUP 16/23
Datum vydání: 14 DEC 23
Účinnost od: 28 DEC 23
Účinnost do: UFN
Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: VFR-HEL-LKPH
Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:
SUP: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:
NOTAM: Y2682/23
Heliport Praha 5 - Motol (LKPH) - překážka v blízkosti heliportu

Jeřáb v blízkosti heliportu: