4.Symboly

4.1Symbols used in VFR Manual

Statut Statute Statute
Provozní použitelnost Operational availability Operational availability
Kmitočty Frequencies Frequencies
Důležité informace Important information Important information
Kontakty Contacts Contacts
Provozní doba Operational hours Operational hours
Druhy paliv Fuel grades Fuel grades
Druhy olejů Oil grades Oil grades
Hangárování Hangar space Hangar space
Opravy Repairs Repairs
Ubytování Accommodation Accommodation
Restaurace Restaurants Restaurants
Doprava Transport Transport

4.2Chart symbol

4.2.1Aerodromes

4.2.1.1VFRC charts

Letiště, na kterém se provádějí přístrojové přibližovací postupy The aerodrome with instrument approach procedures The aerodrome with instrument approach procedures
Ostatní letiště Other aerodromes Other aerodromes

4.2.1.2Other charts

Mezinárodní letiště s civilním provozem International civil AD International civil AD
Vojenské letiště Military AD Military AD
Vojenské letiště s mezinárodním civilním provozem Military AD with international civil operation Military AD with international civil operation
Vnitrostátní letiště s civilním provozem Domestic AD with civil operation Domestic AD with civil operation
SLZ plocha SLZ field SLZ field
Zpevněná dráha Paved RWY Paved RWY
Nezpevněná dráha Unpaved RWY Unpaved RWY

4.2.1.3Aerodrome charts

Zpevněná dráha Hard surface RWY Hard surface RWY
Nezpevněná dráha Unpaved RWY Unpaved RWY
Dojezdová dráha Stopway Stopway
Pojezdové dráhy Taxiways Taxiways
Odbavovací (parkovací) plochy Apron (parking areas) Apron (parking areas)
Prostor dotyku a odpoutání vrtulníku Touchdown and lift-off area Touchdown and lift-off area
Vyčkávací místo RWY CAT II/III Runway holding point CAT II/III Runway holding point CAT II/III
Vyčkávací místo RWY Runway holding point Runway holding point
Mezilehlé vyčkávací místo osvětlené Intermediate holding position lighted Intermediate holding position lighted
Příčka zastavení - jednosměrná Stop bar unidirectional Stop bar unidirectional
Příčka zastavení - obousměrná Stop bar bi-directional Stop bar bi-directional

4.2.2Aerodrome facilities and lights

Vztažný bod letiště Aerodrome reference point Aerodrome reference point
Pozorovatelna dráhové dohlednosti Runway Visual Range observation site Runway Visual Range observation site
Meteorologická zařízení Meteorology facilities Meteorology facilities
Světelné návěstidlo Omnidirectional light Omnidirectional light
Překážkové světlo Obstruction light Obstruction light
Zábleskové světlo Condenser discharge light Condenser discharge light
Krátké příčky, návěstidla dotykového pásma Barette, Touchdown zone lights Barette, Touchdown zone lights
Vizuální sestupová soustava VASIS, PAPI VASIS, PAPI
Ukazatel směru přistání Landing direction indicator Landing direction indicator
Návěstní plocha Signal area Signal area
Ukazatel směru větru (neosvětlený) Wind direction indicator (unlighted) Wind direction indicator (unlighted)
Ukazatel směru větru (osvětlený) Wind direction indicator (lighted) Wind direction indicator (lighted)
Letištní řídící věž Control tower Control tower
Antény zařízení ILS LOC Antenna facility ILS LOC Antenna facility ILS LOC

4.2.3Radio facilities

Nesměrový radiomaják (NDB) Non-directional radio beacon (NDB) Non-directional radio beacon (NDB)
Kurzový maják ILS (LOC) Localizer (LOC) Localizer (LOC)
Měřič vzdálenosti (DME) Distance measuring equipment (DME) Distance measuring equipment (DME)
Sdružená zařízení VOR a DME (VOR/DME) Collocated VOR and DME (VOR/DME) Collocated VOR and DME (VOR/DME)

4.2.4Obstacles

Hrady, zámky, zříceniny Castles, chateaux, ruins Castles, chateaux, ruins
Kostely, kláštery, mešity, rozhledny a věžovité stavby (jednotlivé, skupinové) Churches, monasteries, mosques, observatories and lower buildings (single, group) Churches, monasteries, mosques, observatories and lower buildings (single, group)
Stožáry, vysílače, převaděče (jednotlivé, skupinové) Masts, transceivers, transmitters (single, group) Masts, transceivers, transmitters (single, group)
Komíny, větrné elektrárny (jednotlivé, skupinové) Chimneys, wind power plants (single, group) Chimneys, wind power plants (single, group)
Nadmořská výška vrcholu překážky ve stopách Elevation of top (AMSL) of obstacle in feet Elevation of top (AMSL) of obstacle in feet
Výška překážky ve stopách Height of obstacle (AGL) in feet Height of obstacle (AGL) in feet

4.2.5Air Traffic Services

Hranice letové informační oblasti (FIR) Flight Information Region (FIR) Flight Information Region (FIR)
Státní hranice Boundary Boundary
Řízená oblast (CTA) Control Area (CTA) Control Area (CTA)
Koncová řízená oblast (TMA) Terminal Control Area (TMA) Terminal Control Area (TMA)
Oblast s povinným rádiovým spojením (RMZ) Radio mandatory zone (RMZ) Radio mandatory zone (RMZ)
Řízený okrsek (CTR) Control Zone (CTR) Control Zone (CTR)
Letištní provozní zóna (ATZ) Aerodrome traffic zone (ATZ) Aerodrome traffic zone (ATZ)
Sektory Sectors Sectors
Zakázané prostory (P) Prohibited areas (P) Prohibited areas (P)
Omezené prostory (R) Restricted areas (R) Restricted areas (R)
Nebezpečné prostory (D) Danger areas (D) Danger areas (D)
Dočasně vyhrazené prostory (TSA) Temporary Segregated Area (TSA) Temporary Segregated Area (TSA)
Dočasně rezervované prostory (TRA) Temporary Reserved Area (TRA) Temporary Reserved Area (TRA)
Dočasně rezervované prostory určené pro provoz všeobecného letectví (TRA GA) Temporary Reserved Areas designated for operations of general aviation (TRA GA) Temporary Reserved Areas designated for operations of general aviation (TRA GA)
VFR příletové a odletové tratě VFR arrival and departure routes VFR arrival and departure routes
Vyčkávání Holding Holding

4.2.6VFR reporting points

Hlásný bod povinný (FLY-BY) Reporting point compulsory (FLY-BY) Reporting point compulsory (FLY-BY)
Hlásný bod na vyžádání (FLY-BY) Reporting point on request (FLY-BY) Reporting point on request (FLY-BY)

4.2.7Topographical maps (VOC, VFRC)

Geodetické body Geodetic points Geodetic points
Města a vesnice Towns and villages Towns and villages
Budovy, pevnosti, hrady, zámky, kostely Buildings, citadels, castles, churches Buildings, citadels, castles, churches
Průmyslové a jiné topografické objekty Industrial and other topographic objects Industrial and other topographic objects
Státní hranice Boundary Boundary
Drážní komunikace Railroads Railroads
Pozemní komunikace Highways and roads Highways and roads
Potrubní komunikace Pipelines Pipelines
Křížení komunikací, mosty, přívozy a brody Roads crossing, bridges, ferries, fords Roads crossing, bridges, ferries, fords
Vodstvo Hydrography Hydrography
Plavební komory Lock chambers Lock chambers
Hráze Dams Dams
Terénní reliéf Terrain relief Terrain relief
Rostlinný půdní kryt Vegetation and soil cover Vegetation and soil cover